Bankacılık ve Sigortacılık Ders İçeriği Yeni Müfredat

 

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

EDİRNE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

FİNANS BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI

DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

(NORMAL ÖRGÜN ÖĞRETİM ve İKİNCİ ÖĞRETİM)

1.SINIF GÜZ YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

ZTD101

Türk Dili-I

2

-

2

2

Z

2

ZAI101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

2

-

2

2

Z

2

ZYD101

Yabancı Dil-I

2

-

2

2

Z

2

BVS 101

Genel Bankacılık

3

-

3

3

Z/M

3

BVS 103

Sigortacılığa Giriş

3

-

3

3

Z/M

3

MAT100

Matematik

2

-

2

2

M

3

BVS 105

Mikro Ekonomi

2

-

2

2

M

3

MVU100

Genel Muhasebe

2

1

3

2,5

M

5

BDE101

Seçmeli(Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar-I)

-

1

1

-

S

-

 

TOPLAM

18

2

20

18,5

 

23

 

 

SEÇMELİ DERSLER*(Alan İçi)

BVS 107

*İstatistik

2

-

2

2

S

2

ILT 100

*İletişim

2

-

2

2

S

2

HUK100

*Temel Hukuk

2

-

2

2

S

3

 

  

GENEL TOPLAM

24

2

26

24,5

 

30

                 

 

 

 

 * 1. Sınıf Güz Dönemi için Seçmeli Dersler * havuzundan Alan için en az 7 AKTS ders seçilmek zorundadır.

 

1. SINIF BAHAR YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

ZTD 102

Türk Dili-II

2

-

2

2

Z

2

ZAI 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

2

-

2

2

Z

2

ZYD 102

Yabancı Dil-II

2

-

2

2

Z

2

BVS 102

Banka İşletmeciliği

2

-

2

2

Z/M

5

BVS 104

Makro Ekonomi

2

-

2

2

M

3

BVS 106

Banka ve Sigorta Hukuku

3

-

3

3

M

5

BVS 108

Ticari Matematik

2

-

2

2

M

2

BVS 110

Sigorta İşletmeciliği

2

-

2

2

M

5

BDE102

Seçmeli(Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar-II)

-

1

1

-

S

-

 

TOPLAM

17

1

18

17

 

26

 

 

SEÇMELİ DERSLER*(Alan İçi)

 

 

 

 

 

 

 

 

BTP100

*Bilgi ve İletişim Teknolojisi

2

1

3

2,5

S

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

19

2

21

19,5

 

30

 

 * 1. Sınıf Bahar Dönemi için Seçmeli Dersler * havuzundan Alan içi en az  4 AKTS ders seçilmek zorundadır.

.

 

 

 

 

 

 

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

EDİRNE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

FİNANS BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI

DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

(NORMAL ÖRGÜN ÖĞRETİM ve İKİNCİ ÖĞRETİM)

2. SINIF GÜZ YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

BVS 201

Bireysel Emeklilik Hayat ve Sağlık Sigortaları

2

1

3

2,5

M

3

BVS 203

Dış Ticaret İşlemleri

3

-

3

3

M

3

BVS 205

Hayat Dışı Sigortalar I

3

-

3

3

M

3

BVS 209

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar

2

-

2

2

M

3

BVS 211

Sigorta Muhasebesi

2

1

3

2,5

M

4

BVS 213

Bankacılık Sistemi ve Mevzuatı

2

-

2

2

M

3

 

Seçmeli Dersler*

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

14

2

16

15

 

19

 

SEÇMELİ DERSLER* (Alan İçi)

BVS 215

*Banka İşlemleri

2

-

2

2

S

3

BVS 217

Borçlar Hukuku

2

-

2

2

S

2

BVS 219

Kredi Yönetimi

2

-

2

2

S

2

BVS 221

Elektronik Ticaret

2

-

2

2

S

2

BVS 223

*Finansal Yönetim

2

-

2

2

S

2

BVS 225

Reasürans

2

-

2

2

S

2

BVS 227

Mesleki Yabancı Dil-I

1

1

2

1,5

S

2

BVS 229

*Uluslar arası İktisat

2

-

2

2

S

3

SEÇMELİ DERSLER (Üniversite Havuzu–Alan Dışı)

TUR211

*İnsan Kaynakları

2

-

2

2

ÜS

3

       

GENEL TOPLAM

22

2

24

23

 

30

  * 2. Sınıf Güz Dönemi için Seçmeli Dersler * havuzundan Alan içi en az 8 AKTS Alan dışı 3 AKTS ders seçilmek zorundadır.                                                    

                                                                        2. SINIF BAHAR YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

BVS 202

Banka Muhasebesi

2

1

3

2,5

M

4

BVS 204

Bireysel Bankacılık ve Müşteri İlişkileri

2

-

2

2

M

3

BVS 206

Hasar İşlemleri

2

1

3

2,5

M

4

BVS 208

Hayat Dışı Sigortalar II

3

-

3

3

M

3

BVS 210

Risk Yönetimi

2

-

2

2

M

3

BVS 212

Sorumluluk Sigortaları

2

-

2

2

M

3

BVS 214

Meslek Etiği

2

-

2

2

M

2

 

Seçmeli Dersler*

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

15

2

17

16

 

22

 

SEÇMELİ DERSLER*(Alan İçi)

BVS 216

*Ticaret Hukuku

2

-

2

2

S

3

BVS 218

Uluslar arası Bankacılık

2

-

2

2

S

3

BVS 220

*Vergi Hukuku

2

-

2

2

S

2

BVS 222

Aktif Pasif Yönetimi

2

-

2

2

S

3

BVS 224

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

2

-

2

2

S

2

BVS 226

Para Teorisi ve Politikası

2

-

2

2

S

3

BVS 228

Sigorta İşlemleri

2

-

2

2

S

3

BVS 230

İstatistiki Analiz

2

-

2

2

S

3

BVS 232

Mesleki Yabancı Dil-II

1

1

2

1,5

S

2

SEÇMELİ DERSLER (Üniversite Havuzu–Alan Dışı)

BYA 108

*Teknoloji Kullanımı

2

-

2

2

ÜS

3

  

GENEL TOPLAM

21

2

23

22

 

30

 *2. Sınıf Bahar Dönemi için Seçmeli Dersler * havuzundan Alan içi en az  5 AKTS Alan dışı 3 AKTS  ders seçilmek zorundadır.

Z: Zorunlu Ders,        M: Meslek Dersi,       S: Seçmeli Ders                                       

Toplam Ders Saati: 94              Toplam AKTS:120

                                                                                              40 iş günü zorunlu staj (30 saat= 1 AKTS):     Toplam  AKTS:  11

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

İş Saati

Z/M/S

AKTS

BVS-001

Endüstiriye Dayalı Eğitim (STAJ)

0

0

40 İş Günü

320

Z

11

DERS İÇERİKLERİ

I. YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Kredi

AKTS

ZTD101

Türk Dili-I

2

0

2

2

2

 

Temel dil bilgisi kuralları, Kelime çeşitleri, Zamanlar ve anlatım içinde zaman uygunluğu. Dünya dil grupları. Türkçe’nin dünya dil grupları arasındaki yeri. Sözlü ve yazılı anlatım şekilleri. İmla, noktalama ve yazım kuralları. Doğru cümle kurma, cümle çözümlemesi.  

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Kredi

AKTS

ZAİ101

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I

2

0

2

2

2

 

İnkılap, İhtilal, Reform Kavramları, 19.yy. Sonunda Osmanlı Devleti’nin Durumu, 1.Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesi, İşgaller ve Tepkiler, Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı, Kongreler ve Teşkilatlanma, Misak-ı Milli ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı Ayaklanmalar, Milli Cepheler, Mudanya ve Lozan 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Kredi

AKTS

ZYD101

Yabancı Dil-I

2

0

2

2

2

 

Yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak isteneni doğru olarak anlayabilme, Amaca uygun yazım tekniğini kullanarak anlaşılır şekilde yazabilme, Anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde sözle ifade edebilme.

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Kredi

AKTS

BVS101

Genel Bankacılık

3

0

3

3

3

 

Bankacılık nedir? Dünyada ve Türkiye’de bankacılık tarihi, banka türleri, bankaların kuruluşları ve sınıflandırılması,  ülkemizde dönemler itibariyle banka, şube ve personel sayıları, bankalarda fon kullanımı, bankalardaki devir, tasfiye ve birleşmeler, T.C. Merkez Bankasının bankacılıktaki yeri, bankacılıkla ilgili diğer kurumlar. Bankaların ekonomideki yeri. Bankacılıkta temel kavramlar ve prensipler; Türkiye’de ve dünyada bankacılığın gelişimi, Banka türleri, organizasyon yapıları ve işlevleri, bankacılıkta kullanılan kavramların tanıtımı(faiz hesaplama teknikleri, kullanılan finansal tablolar) Dünyada ve ülkemizde yaşanan Bankacılık krizleri, nedenleri sonuçları ve yapılan düzenlemeler. Banka birleşmeleri, bankacılıktaki güncel gelişmeler

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Kredi

AKTS

BVS103

Sigortacılığa Giriş

3

0

3

3

3

 

Sigorta dili, temel sigortacılık bilgileri, büyük sayılar kanunu, sigortanın temel prensipleri, dünyada ve Türkiye’de sigortanın tarihsel gelişimi ve bunu etkileyen etmenler, riziko, Sigorta Pirimi, sigorta sözleşmesi ve tarafları, sözleşmenin aşamaları, değerleme problemleri, sigortanın bölümlere ayrılması, sigorta hizmetinin fiyatlandırılması örneklemelerle ve güncel hale getirilerek öğretilir.

 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Kredi

AKTS

MAT 100

Matematik

2

0

2

2

3

 

Kümeler, Sayı Sistemleri, Üslü ve Köklü İfadeler, Özdeşlikler, I. ve II. Derece Denklemler; Oran ve Orantı Tanımları, Çeşitleri, Orantı Yardımıyla Problem Çözme; Yüzde ve Faiz Oranları: Yüzde ve Faiz Hesapları; Fonksiyonlar: Bağıntı ve Fonksiyon Kavramları, Fonksiyonlarla İşlemler, Doğrusal ve II. Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri. Limit ve Süreklilik, Türev kavramı, Türev  Uygulamaları, Belirsiz İntegral, Belirli İntegral, Doğrusal Denklem Sistemleri, Matrisler, Determinantlar konularını işler.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Kredi

AKTS

BVS105

Mikro Ekonomi

2

0

2

2

3

 

Ekonomi biliminin konusu ve kapsamı, kıtlık kavramı, temel ekonomik sorunlar, talep ve arzın genel esasları, rekabetçi piyasalarda fiyat oluşumu, tüketici dengesi ve firma dengesi ile ilgili bilgiler, milli gelir ve milli gelir ile yatırım ve tasarruflar arasındaki ilişkiler, para kavramı ve paranın ekonomideki rolü, enflasyon, işsizlik ve istihdam ile ilgili genel bilgiler, uygulamaya yönelik örneklemeler yapılarak öğretilir. 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Kredi

AKTS

MVU100

Genel Muhasebe

2

1

3

2,5

5

 

Muhasebe kavramı ve amacı verilerek, genel muhasebe bilgileri, yasal mevzuat ve muhasebe süreci, tek düzen hesap planı doğrultusunda, aktif ve pasif hesapların ayrıntılı olarak incelenmesi, defter tutma, yılsonu hesaplarının kapatılması, bilanço ve gelir tablolarının çıkarılması ile ilgili bilgiler öğrencilere, örnek uygulamalar ile öğretilir.

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

BDE 101

Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar-I

0

1

1

-

-

 

 

 

 

SEÇMELİ DERS

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Kredi

AKTS

BVS107

İstatistik

2

0

2

2

2

 

 Temel kavramlar, verilerin toplanması, düzenlenmesi ve sunulması (basit seri, frekanslı seri, sınıflı seri, birimli frekanslar, grafikler), Merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri (aritmetik ortalama, tartılı ortalama, kareli ortalama, geometrik ortalama, harmonik ortalama, mod, medyan, kartiller, açıklık, standart sapma) konuları öğretilir.

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Kredi

AKTS

ILT100

İletişim

2

0

2

2

2

 

İlk çağlarda iletişimin ortaya çıkışı ve gelişimi, Sosyal gelişmelere paralel olarak iletişimin gelişmesi ve çeşitlenmesi, Güç ve iktidar için iletişimin kullanılması, İletişim nedir? İnsanlar niçin iletişim kurar: (Haberleşmek, Paylaşmak, Bilgilenmek, var olmak, Eğlenmek - Mutlu olmak.), Doğrusal İletişim Modeli (İletişimin faktörleri): (Kaynak, İleti, Hedef.) öğretilir.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

HUK 100

Temel Hukuk

2

0

2

2

3

 

Hukukun Temel Kavramları, Hukuk Sistemi, Kamu Hukuku, Hakkın Tanımı Ve Türleri, Hakkın Kazanılması, Kaybedilmesi, Kullanılması Ve Korunması, Kişilik Kavramı, Türleri, Kazanılması Ve Kaybedilmesi,Kişiliğe Bağlı Hak Ve Ehliyetler,Aile Hukuku Ve Hükümleri,Borç Kavramı, Borcu Doğuran Sebepler, Borcun İfası, Sona Ermesi, Temsil, Eşya Kavramı, Mülkiyet Devir Ve Rehin İşlemleri, İcra ve İflas İşlemleri

 

II. YARIYIL

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZTD 102

Türk Dili-II

2

0

2

2

2

 

Özel ve resmi ilanlar. İş ve işçi arama ilanları ile bunların anlaşılması, hazırlanması. Bir genelgenin, bir resmi yazının, düşünce yazısının anlaşılması, özetlenmesi, kaleme alınması. Bir iş yerinin tanıtılması. Bir düşünce veya görüşü ileri sürmek. Bilgi derlemek. Bu bilgilerle konuşma yapmak.  

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZAI 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

2

0

2

2

2

 

Siyasal, Toplumsal, Hukuk, Ekonomi ve Eğitim Alanlarında Yapılan İnkılaplar, Türkiye Cumhuriyetine Karşı Ayaklanmalar, Atatürk Dönemi’nin İç ve Dış Siyaseti, Atatürk’ün Ölümü, Türkiye ve Dünyadaki Yankıları, Atatürk İlkeleri, 2.Dünya Savaşı ve Türkiye, Çok Partili Sisteme Geçiş, 1960 ve 1982 Anayasalar 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZYD 102

Yabancı Dil-II

2

0

2

2

2

 

Yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak isteneni doğru olarak anlayabilme, Amaca uygun yazım tekniğini kullanarak anlaşılır şekilde yazabilme,Anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde sözle ifade edebilme.

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Kredi

AKTS

BVS102

Banka İşletmeciliği

2

Bu içerik 09.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 35627 kez okundu.