Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Ders İçeriği Eski Müfredat

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

EDİRNE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI

1. SINIF GÜZ YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

ZTD 101

Türk Dili-I

2

-

2

2

Z

2

ZAI 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

2

-

2

2

Z

2

ZYD 103

Yabancı Dil-I

4

-

4

4

Z

4

BYA 104

İşletme-I

2

-

2

2

Z/M

3

BYA 105

Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları

2

-

2

2

Z/M

2

BYA 106

Bilgisayar Büro Programları

2

2

4

3

Z/M

5

BYA 107

Ekonomi-I

2

-

2

2

Z/M

2

BYA 108

Muhasebe

3

1

4

3,5

Z/M

5

BYA 109

Temel Hukuk

2

-

2

2

Z/M

3

 

Seçmeli(Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar-I)

-

1

1

-

S

-

 

TOPLAM

21

4

25

22,5

 

28

1. SINIF BAHAR YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

ZTD 201

Türk Dili-II

2

-

2

2

Z

2

ZAI 202

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

2

-

2

2

Z

2

ZYD 203

Yabancı Dil-II

4

-

4

4

Z

4

BYA 204

Ekonomi-II

2

-

2

2

Z/M

3

BYA 205

İşletme-II

2

-

2

2

Z/M

3

BYA 206

Ticari Matematik

3

-

3

3

Z/M

4

BYA 207

Klavye Teknikleri

2

2

4

3

Z/M

5

BYA 208

İletişim

2

-

2

2

Z/M

2

BYA 209

Teknoloji Kullanımı

2

-

2

2

Z/M

3

 

Seçmeli(Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar-II)

-

1

1

-

S

-

 

Seçmeli Dersler *

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

21

3

24

22

 

28

 

 

SEÇMELİ DERSLER*

BYA210

*Meslek Etiği

2

-

2

2

S

2

 

  

GENEL TOPLAM

23

3

26

24

 

30

* 1. Sınıf Bahar Dönemi için Seçmeli Dersler * havuzundan en az 2 ders saatlik ders seçilmek zorundadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDİRNE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI

 

2. SINIF GÜZ YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

BYA 301

Büro Yönetimi

3

-

3

3

Z

4

BYA 302

Örgütsel Davranış

2

-

2

2

Z/M

2

BYA 303

Etkili ve Güzel Konuşma

2

-

2

2

Z/M

2

BYA 304

Mesleki Yabancı Dil-I

2

2

4

3

M

4

BYA 305

Toplantı Yönetimi

2

-

2

2

M

3

BYA 306

Kamu ve Özel Kesim Yapısı

2

1

3

2,5

Z/M

4

BYA 307

Mesleki Yazışmalar

3

1

4

3,5

M

4

 

Seçmeli Dersler*

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

16

4

20

18

 

23

 

 

SEÇMELİ DERSLER*

BYA 308

*Sektör Uygulamaları-I

4

2

6

5

S

8

 

  

GENEL TOPLAM

20

6

26

23

 

31

    *2. Sınıf Güz Dönemi için Seçmeli Dersler * havuzundan en az 6 ders saatlik ders seçilmek zorundadır.

 

 

 

 

 

 

2. SINIF BAHAR YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

BYA 401

Halkla İlişkiler

2

-

2

2

M

2

BYA 402

Bilgi Yönetimi

2

-

2

2

M

3

BYA 403

Mesleki Yabancı Dil-II

2

2

4

3

M

4

BYA 404

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

2

-

2

2

M

2

BYA 405

Yönetici Asistanlığı

2

2

4

3

Z/M

5

BYA 406

Dosyalama ve Arşivleme

2

1

3

2,5

Z

4

 

Seçmeli Dersler*

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

12

5

17

14,5

 

20

 

 

SEÇMELİ DERSLER*

BYA 407

*Sektör Uygulamaları-II

4

2

6

5

S

8

BYA 408

*Kalite Yönetim Sistemleri

2

-

2

2

S

2

 

  

GENEL TOPLAM

18

7

25

21,5

 

30

   * 2. Sınıf Bahar Dönemi için Seçmeli Dersler * havuzundan en az 8 ders saatlik ders seçilmek zorundadır.

Z: Zorunlu Ders,        M: Meslek Dersi,       S: Seçmeli Ders                                       

  Toplam Ders Saati:102                       Toplam AKTS:119

                                                                                              40 iş günü zorunlu staj (30 saat= 1 AKTS): Toplam AKTS 11

                                                                                                                                                         Toplam AKTS:130

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

İş Saati

Z/M/S

AKTS

BYAST-001

Endüstiriye Dayalı Eğitim (STAJ)

0

0

40 İş Günü

320

Z

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZTD 101

Türk Dili-I

2

0

2

2

2

 

Temel dil bilgisi kuralları, Kelime çeşitleri, Zamanlar ve anlatım içinde zaman uygunluğu. Dünya dil grupları. Türkçe’nin dünya dil grupları arasındaki yeri. Sözlü ve yazılı anlatım şekilleri. İmla, noktalama ve yazım kuralları. Doğru cümle kurma, cümle çözümlemesi.  

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZAI 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

2

0

2

2

2

 

İnkılap, İhtilal, Reform Kavramları, 19.yy. Sonunda Osmanlı Devleti’nin Durumu, 1.Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesi, İşgaller ve Tepkiler, Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı, Kongreler ve Teşkilatlanma, Misak-ı Milli ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı Ayaklanmalar, Milli Cepheler, Mudanya ve Lozan 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZYD 103

Yabancı Dil-I

4

0

4

4

4

 

Yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak isteneni doğru olarak anlayabilme, Amaca uygun yazım tekniğini kullanarak anlaşılır şekilde yazabilme, Anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde sözle ifade edebilme.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

BYA 104

İşletme-I

2

0

2

2

3

 

İş fikri geliştirme süreci, Yatırım, Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek,İşletme-çevre ilişkileri, Talep tahminleme, İşletmenin kuruluş yeri,Hukuksal yapılara göre işletmeler,Kapasite,Maliyet,Gelir ve gider kavramı,İş yeri düzeni ve üretim planlaması,İşletme kurulum işlemleri,İşyeri açılışı

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

BYA 105

Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları

2

0

2

2

2

 

Protokolün tanımı ve tarihsel gelişimini incelemek, Sosyal davranış protokolünü uygulamak,Kurum ve kuruluşlarda protokolü uygulamak,

Kurumsal etkinliklerde protokolü uygulamak,Kişisel bakımını yapmak,Kıyafet ve aksesuar seçmek

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

BYA 106

Bilgisayar Büro Programları

2

2

4

3

5

 

Belge hazırlama,Denetim ve hızlı erişim,Sayfa düzeni ve yazdırma,Belgede çeşitli uygulamalar,Belge gönderimi, Sunum cihaz ve yazılımları,Sunum hazırlamak,Sunum yapmak,Tablo ve grafik,Hesaplama yapma,Veri girişi,Veri türleri ve işlem,Veriye hızlı erişim,Rapor ve kayıt,Veri güvenliği,Web sayfası,Web sayfası hazırlama,Yayın ve güncelleme,Sanal yayınlar

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

BYA 107

Ekonomi-I

2

0

2

2

2

 

Temel kavramlar, Fırsat maliyetleri, Analiz yöntemleri, Ekonomik hedefler, Arz ve talep

Piyasa

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

BYA 108

Muhasebe

3

1

4

3,5

5

 

Genel bilgiler,Bilanço ve hesaplar,Muhasebe sistemi,Dönen varlıklar,Duran varlıklar,Yabancı kaynak hesapları,Öz kaynak hesapları,Gelir tablosu hesapları,Ticari belgeler,Sipariş-İrsaliye-Fatura,Kasa işlemleri,Personele ilişkin muhasebe işlemleri,Cari hesap,Banka işlemleri,Çek senet işlemleri,Proforma fatura,Finansal raporlar,Bütçeleme,İlave yatırımlar

 

 

                                                                   

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

BYA 109

Temel Hukuk

2

0

2

2

3

 

Hukukun temel kavramları,Hukuk sistemi,Hakkın tanımı ve türleri,Hakkın yönetimi,Kişilik kavramı,Tüzel kişilik,Aile hukuku,Eşya hukuku,Borçlar hukuku,Sözleşmeler,Çeşitli hükümler,Hak arama süreci

 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

 

Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar-I

0

1

1

-

-

 

II.YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZTD 201

Türk Dili-II

2

0

2

2

2

 

Özel ve resmi ilanlar. İş ve işçi arama ilanları ile bunların anlaşılması, hazırlanması. Bir genelgenin, bir resmi yazının, düşünce yazısının anlaşılması, özetlenmesi, kaleme alınması. Bir iş yerinin tanıtılması. Bir düşünce veya görüşü ileri sürmek. Bilgi derlemek. Bu bilgilerle konuşma yapmak.  

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZAI 202

Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi-II

2

0

2

2

2

 

Siyasal, Toplumsal, Hukuk, Ekonomi ve Eğitim Alanlarında Yapılan İnkılaplar, Türkiye Cumhuriyetine Karşı Ayaklanmalar, Atatürk Dönemi’nin İç ve Dış Siyaseti, Atatürk’ün Ölümü, Türkiye ve Dünyadaki Yankıları, Atatürk İlkeleri, 2.Dünya Savaşı ve Türkiye, Çok Partili Sisteme Geçiş, 1960 ve 1982 Anayasalar 

 

 

 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZYD 203

Yabancı Dil-II

4

0

4

4

4

 

Yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak isteneni doğru olarak anlayabilme, Amaca uygun yazım tekniğini kullanarak anlaşılır şekilde yazabilme,Anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde sözle ifade edebilme.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

BYA 204

Ekonomi-II

2

0

2

2

3

 

Milli gelir, Para, Enflasyon ve etkileri,Ödemeler bilançosu,Dış ticaret,Döviz,Arz talep uygulamaları, Uygulamalar

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

BYA 205

İşletme-II

2

0

2

2

3

 

Planlama kavramı, Örgütleme,Yöneltme/Yürütme,Koordinasyon (Eşgüdümleme),Denetim,İş analiziİnsan kaynakları planlaması, İşgören bulma,İşgören seçme,Oryantasyon eğitimi,İşgören değerlemeEğitim yöntemleri, Kariyer planlaması,İş değerleme,Ücretlendirme,Üretim planlaması,Üretim örgütlemesi,Hedef pazarı belirleme,Fiyatlandırma,Tutundurma politikaları,Dağıtım politikaları,Müşteri ilişkileri

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

BYA 206

Ticari Matematik

3

0

3

3

4

 

Oran ve orantı,Ortalama,Yüzde ve binde hesapları,Maliyet ve satış hesapları,Karışımı hesaplamak Faiz hesapları,İskonto,Uygulamalar

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

BYA 207

Klavye Teknikleri

2

2

4

3

5

 

Kelime işlem programı işlemleri, Kelime işlemci belgede metni biçimlendirmek, Klavye tuşlarının fonksiyonları, Oturuş ve duruşu ayarlama, Harf tuşlarını kullanma, Harf tuşlarını kullanma h

arf tuşlarını kullanma, Noktalama işaretleri ve sayı tuşları, Metin yazma, Hız uygulamaları,Yabancı dilde yazı yazmak, El yazısı ve düzeltilmiş yazılar,Farklı bilgisayar yazılımlarını kullanmak,Farklı yazılımlar ile çalışmak

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

BYA 208

İletişim

2

0

2

2

2

 

Sözlü İletişim kurmak,Yazılı İletişim kurmak,Sözsüz İletişim kurmak,Biçimsel (Formal) İletişim kurmak,Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak,Örgüt dışı iletişim kurmak

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

BYA 209

Teknoloji Kullanımı

2

0

2

2

3

 

Büro teknolojisini kurmak, Bakım ve onarım,İletişim teknolojisi,Bilgisayar teknolojisi,Otomasyon teknolojisi,İnternet kullanımı,Web hizmetleri,Çeşitli teknolojik hizmetler

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

 

Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar-II

0

1

1

-

-

 

 

 

 

 

 

 

SEÇMELİ DERS

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

BYA 210

Meslek Etiği

2

0

2

2

2

 

Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, Etik sistemlerini incelemek,Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek,Meslek etiğini incelemek,Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek,Sosyal sorumluluk kavramını incelemek

 

III.YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

BYA 301

Büro Yönetimi

3

0

3

3

4

 

Genel olarak yönetim ve büro yönetimi, Büro türleri ve şekilleri, Büro çalışanları kavramı, Zaman yönetimi, Zaman ve hareket etüdü,

Bürolarda ergonomik tasarım, Bürolarda iş yönetimi, İş basitleştirme teknikleri, Temel kavramlar, Kriz sürecinin aşamaları, Stresi yönetme

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

BY A302

Örgütsel Davranış

2

0

2

2

2

 

Davranış Bilimleri kavramı, Algılama Kavramı, Toplumsal yapı,Örgüt yapıları ve örgüt kültürü

Örgüt içinde birey, Olumsuzluk kaynakları, Güdüleme

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

BYA 303

Etkili ve Güzel Konuşma

2

0

2

2

2

 

Nefes, Ses organları, Vurgu, Ulama, Tonlama, Vurgu, Ulama, Tonlama

Protokol konuşması,

Protokol konuşması, Bilgilendirme konuşması, Hazırlıksız konuşmak

 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

BYA 304

Mesleki Yabancı Dil-I

2

2

4

3

4

 

Telefonda görüşme, Not alma, Metin okumak, Yazı yazma,Yazıyı düzeltme,Ticari yazışmalar, Standart yazılar, Dil farklılıkları, Deyimler,Yüz yüze görüşme

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

BYA 305

Toplantı Yönetimi

2

0

2

2

3

 

Toplantı, Toplantının iletilmesi, Toplantıda kullanılacak materyaller, Toplantı mekanını toplantıya uygun şekilde düzenlemek, Toplantı sırasında katılımcıların soru ve cevaplarını not almak

,Toplantı tutanak ve kararlarını katılımcılara ulaştırmak, Periyodik  faaliyetleri gerçekleştirebilmek i&cc

Bu içerik 09.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 3262 kez okundu.