Dış Ticaret Ders İçeriği Eski Müfredat

 

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

EDİRNE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ

DIŞ TİCARET PROGRAMI

DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

 

1. SINIF GÜZ YARIYILI

 

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

ZTD 101

Türk Dili-I

2

-

2

2

Z

2

ZAI 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

2

-

2

2

Z

2

ZYD 103

Yabancı Dil-I

4

-

4

4

Z

4

DTİ 104

İşletme

3

1

4

3,5

M

6

DTİ 105

Mikro Ekonomi

3

-

3

3

M

4

DTİ 106

Temel Hukuk

3

-

3

3

M

4

DTİ 107

Dış Ticaret İşlemleri-I

2

1

3

2,5

M

3

DTİ 108

Lojistik

3

-

3

3

M

4

 

Seçmeli(Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar-I)

-

1

1

-

S

-

 

TOPLAM

22

3

25

23

 

29

 

1. SINIF BAHAR YARIYILI

 

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

ZTD 201

Türk Dili-II

2

-

2

2

Z

2

ZAI 202

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

2

-

2

2

Z

2

ZYD 203

Yabancı Dil-II

4

-

4

4

Z

4

DTİ 204

Ticari Matematik

3

-

3

3

M

4

DTİ 205

Makro Ekonomi

3

-

3

3

M

3

DTİ 206

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

2

-

2

2

M

2

DTİ 207

Dış Ticaret İşlemleri-II

2

1

3

2,5

M

4

DTİ 208

Gümrük İşlemleri

2

1

3

2,5

M

3

 

Seçmeli(Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar-II)

-

1

1

-

S

-

 

TOPLAM

20

3

23

21

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDİRNE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ

DIŞ TİCARET PROGRAMI

DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

 

 

2. SINIF GÜZ YARIYILI

 

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

DTİ 301

Genel Muhasebe

3

1

4

3,5

M

5

DTİ 302

Ticaret Hukuku

3

-

3

3

M

4

DTİ 303

Uluslar arası İktisat-I

3

-

3

3

M

2

DTİ 304

Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri

2

1

3

2,5

M

3

 

Seçmeli Dersler*

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

11

2

13

12

 

14

 

 

SEÇMELİ DERSLER*

DTİ 305

*Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği

2

-

2

2

S

2

DTİ 306

*Bilgi ve İletişim Teknolojisi

2

1

3

2,5

S

4

DTİ 307

Serbest Bölgeler

2

-

2

2

S

2

DTİ 308

* Gümrük Mevzuatı-I

2

1

3

2,5

S

5

DTİ 309

*Dış Ticarette Standardizasyon

2

-

2

2

S

2

DTİ 310

İşletme Yönetimi-I

2

1

3

2,5

S

4

DTİ 311

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

-

2

2

1

S

3

DTİ 312

*Elektronik Ticaret

2

-

2

2

S

2

 

  

GENEL TOPLAM

21

4

25

23

 

29

 

 * 2. Sınıf Güz Dönemi için Seçmeli Dersler * havuzundan en az 12 ders saatlik ders seçilmek zorundadır.

2. SINIF BAHAR YARIYILI

 

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

DTİ 401

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

2

1

3

2,5

M

3

DTİ 402

Uluslar arası Finansman

3

-

3

3

M

3

DTİ403

Uluslar arası İktisat-II

3

-

3

3

M

3

DTİ 404

Uluslararası Pazarlama

2

-

2

2

M

2

DTİ 405

Mesleki Yabancı Dil

2

2

4

3

M

4

DTİ 406

Mesleki Yazışma Teknikleri

1

1

2

1,5

M

2

 

Seçmeli Dersler*

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

13

4

17

15

 

17

 

 

SEÇMELİ DERSLER*

DTİ 407

*Dış Ticarette Paket Programlar

-

2

2

1

S

2

DTİ 408

*Gümrük Mevzuatı-II

2

1

3

2,5

S

5

DTİ 409

*Gümrük Vergi İşlemleri

2

1

3

2,5

S

3

DTİ 410

Uluslar arası Ekonomik Kuruluşlar

2

-

2

2

S

3

DTİ 411

*Kaçakçılığın Önlenmesi ve İzlenmesi

2

-

2

2

S

2

DTİ 412

İşletme Yönetimi-II

2

-

2

2

S

5

 

  

GENEL TOPLAM

19

8

27

23

 

29

 

* 2. Sınıf Bahar Dönemi için Seçmeli Dersler * havuzundan en az 10 ders saatlik ders seçilmek zorundadır.

**Bu dersler Yüksekokulumuz tarafından Bölgenin özelliğine göre Seçmeli ders olarak konulmuştur.

Z: Zorunlu Ders,        M: Meslek Dersi,       S: Seçmeli Ders        

                                                                                              Toplam Ders Saati: 100              Toplam AKTS:111

                                                                                              40 iş günü zorunlu staj (30 saat= 1 AKTS): Toplam  11 AKTS

                                                                                                                                                Toplam AKTS:122

 

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

İş Saati

Z/M/S

AKTS

DTİST-001

Endüstiriye Dayalı Eğitim (STAJ)

0

0

40 İş Günü

320

Z

11

 

 

 

 

 

 

I.YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZTD 101

Türk Dili-I

2

0

2

2

2

 

Temel dil bilgisi kuralları, Kelime çeşitleri, Zamanlar ve anlatım içinde zaman uygunluğu. Dünya dil grupları. Türkçe’nin dünya dil grupları arasındaki yeri. Sözlü ve yazılı anlatım şekilleri. İmla, noktalama ve yazım kuralları. Doğru cümle kurma, cümle çözümlemesi.  

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZAI 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

2

0

2

2

2

 

İnkılap, İhtilal, Reform Kavramları, 19.yy. Sonunda Osmanlı Devleti’nin Durumu, 1.Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesi, İşgaller ve Tepkiler, Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı, Kongreler ve Teşkilatlanma, Misak-ı Milli ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı Ayaklanmalar, Milli Cepheler, Mudanya ve Lozan 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZYD 103

Yabancı Dil-I

4

0

4

4

4

 

Yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak isteneni doğru olarak anlayabilme, Amaca uygun yazım tekniğini kullanarak anlaşılır şekilde yazabilme, Anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde sözle ifade edebilme.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

DTİ 104

İşletme

3

1

4

3,5

6

 

İşletme Ve İşlemecilik Kavramları, İşletmelerin Sınıflandırılması,İşletmenin Çevresi,İşletmenin Amaç ve Sorumlulukları, Kuruluş Yeri Ve Seçimi,Kuruluş Aşamaları, Kapasite,İşletme Yönetim,Fonksiyonları,Temel İşletme Fonksiyonları

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

DTİ 105

Mikro Ekonomi

3

0

3

3

4

 

İktisadın kapsamı ve metodu, Kıtlık, Tercih ve üretim olanakları eğrisi,Talep eğrisi, bireysel ve piyasa talebi,Talep eğrisinde kaymalar,Talep esnekliği,Arz eğrisi, bireysel ve piyasa arzı ,Arz eğrisinde kaymalar,Arz esnekliği,Arz, talep ve esneklik uygulamaları,Üretim maliyetleri,Piyasa dengesi,Tam rekabet piyasası,Tekel Piyasası,Diğer eksik rekabet piyasaları

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

DTİ 106

Temel Hukuk

3

0

3

3

4

 

Hukukun Temel Kavramları, Hukuk Sistemi,Kamu Hukuku,Hakkın Tanımı Ve Türleri,Hakkın Kazanılması, Kaybedilmesi, Kullanılması Ve Korunması,Kişilik Kavramı, Türleri, Kazanılması Ve Kaybedilmesi,Kişiliğe Bağlı Hak Ve Ehliyetler,Aile Hukuku Ve Hükümleri,Borç Kavramı, Borcu Doğuran Sebepler,Borcun İfası, Sona Ermesi, Temsil,Eşya Kavramı, Mülkiyet Devir Ve Rehin İşlemleri,İcra ve İflas İşlemleri

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

DTİ 107

Dış Ticaret İşlemleri-I

2

1

3

2,5

3

 

Ticari Belgeler, Taşıma Belgeleri,Dolaşım Belgeleri,Diğer Belgeler,E ve F Grubu Teslim Şekilleri, C Grubu Teslim Şekilleri,D Grubu Teslim Şekilleri,Peşin Ödeme,Mal Mukabili,Vesaik Mukabili, Kabul Kredileri,Akredif,

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

DTİ 108

Lojistik

3

0

3

3

4

 

Lojistik ile ilgili temel kavramlar, Taşıma Yöntemleri,Taşımacılık Belgelerinin Düzenlenmesi,

Lojistik Faaliyetleri, Nakliye İşlemleri, E ve F Grubu Teslim Şekilleri,C Grubu Teslim Şekilleri, D Grubu Teslim Şekilleri, Lojistikte sigortacılık işlemleri, Lojistikte sigortacılık uygulamaları

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

 

Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar-I

0

1

1

-

-

 

 

 

 

 

 

II.YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZTD 201

Türk Dili-II

2

0

2

2

2

 

Özel ve resmi ilanlar. İş ve işçi arama ilanları ile bunların anlaşılması, hazırlanması. Bir genelgenin, bir resmi yazının, düşünce yazısının anlaşılması, özetlenmesi, kaleme alınması. Bir iş yerinin tanıtılması. Bir düşünce veya görüşü ileri sürmek. Bilgi derlemek. Bu bilgilerle konuşma yapmak.  

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZAI 202

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

2

0

2

2

2

 

Siyasal, Toplumsal, Hukuk, Ekonomi ve Eğitim Alanlarında Yapılan İnkılaplar, Türkiye Cumhuriyetine Karşı Ayaklanmalar, Atatürk Dönemi’nin İç ve Dış Siyaseti, Atatürk’ün Ölümü, Türkiye ve Dünyadaki Yankıları, Atatürk İlkeleri, 2.Dünya Savaşı ve Türkiye, Çok Partili Sisteme Geçiş, 1960 ve 1982 Anayasalar 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZYD 203

Yabancı Dil-II

4

0

4

4

4

 

Yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak isteneni doğru olarak anlayabilme, Amaca uygun yazım tekniğini kullanarak anlaşılır şekilde yazabilme,Anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde sözle ifade edebilme.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

DTİ 204

Ticari Matematik

3

0

3

3

4

 

Oran ve orantı,Ortalama,Yüzde ve binde hesapları,Maliyet ve satış hesapları,Karışımı hesaplamak, Faiz hesapları,İskonto,Uygulamalar

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

DTİ 205

Makro Ekonomi

3

0

3

3

3

 

Temel kavramlar, Milli gelir ve çıktının hesaplanması,Başlıca Makroekonomik Okullar,Tüketim ve yatırım,Ekonomik Büyüme ve Kalkınma,İstihdam,Enflasyon,Para Piyasası,Merkez bankası ve para politikası,Maliye Politikası

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

DTİ 206

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

2

0

2

2

2

 

İş sözleşmesi düzenlemek, İş sözleşmesinden doğan borçları yerine getirmek,İş ilişkisini sonlandırmak,Sendikayla ilgili işlemleri yürütmek,4/1-a belgeleri düzenlemek,4/1-b belgeleri düzenlemek,4/1-c belgeleri düzenlemek

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

DTİ 207

Dış Ticaret İşlemleri-II

2

1

3

2,5

4

 

Dış Ticaret Mevzuatını Oluşturan Unsurlar,İhracat Mevzuatı,İhracatçılar Birliğine Üyelik İşlemleri, Özellik Arz Etmeyen İhracat,Özellik Arz Eden İhracat,İhracat Sürecinin Aşamaları,İthalatta Kayıt İşlemleri,İthalatta İşlem Sürecinin Aşamaları

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

DTİ 208

Gümrük İşlemleri

2

1

3

2,5

3

 

Gümrüklerle İlgili Temel Kavramlar, Gümrük Mevzuatı,Gümrüklerde Temsil Yöntemleri,Gümrük Tarifeleri ve Türkiye Gümrük Tarife Giriş Cetveli,Gümrük Vergilerinin Hesaplanması,Eşyanın Menşei, Eşyanın Gümrük Kıymeti,Gümrük Rejimleri,Eşyanın Gümrüğe Sunulması,Gümrükçe Onaylanmış İşlem,Gümrük Beyan Yöntemleri,Eşyanın Muayenesi,Eşyanın Tahlili ve Teslimi

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

 

Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar-II

0

1

1

-

-

 

 

 

III.YARIYIL

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

DTİ 301

Genel Muhasebe

3

1

4

3,5

5

 

Muhasebenin Tanımı ve Fonksiyonları, Muhasebenin Temel Kavramları,Hesap Kavramı,Temel Mali Tablolar,Yevmiye Defteri,Dönen Varlıklar,Duran Varlıklar,Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar ve Envanter İşlemleri,Özkaynaklar,Gelir ve Gider Kavramları,Satışların Maliyet Tablosu,Gelir Tablosu,Nazım Hesapların İncelenmesi

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

DTİ 302

Ticaret Hukuku

3

0

3

3

4

 

Ticaret Hukukunun Yapısı,Ticari İş, Ticari Sözleşmeler,Ticari Yargı Sistemi,Dava Açma Süreleri,Ticaret Sicil Memurluğu,Unvan, Marka Ve Patent,Ticaret Şirketleri,Ticaret Şirketleri,Pay Senetleri Ve Sermaye Araçları,İflas Ve Rehin,Kıymetli Evrak,Kambiyo Senetleri Kavramı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

DTİ 303

Uluslararası İktisat-I

3

0

3

3

2

 

Uluslararası Ticaret Teorisi, Merkantilistler ve Fizyokratlar,Klasik Ticaret Teorileri,Faktör Donatım Teorisi,Diğer Uluslararası Ticaret Teorileri,Dış Ticaret Politikasının Amaç ve Araçları,Korumacılığı Savunan Görüşler,Gümrük Tarifeleri ve Ekonomik Etkileri,Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

DTİ 304

Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri

2

1

3

2,5

3

 

Mevduatla İlgili Kavramlar, Kredi ile İlgili Kavramlar,Kambiyo Senetleri ile ilgili Kavramlar,Kambiyoya İlişkin Temel Kavramlar,Türk Parası ve Dövizlere İlişkin Hükümler,Kıymetli Maden ve Taşlara İlişkin Hükümler,İhracata Yönelik Kambiyo Mevzuatı,İthalata Yönelik Kambiyo Mevzuatı,Görünmeyen İşlemlere Yönelik Kambiyo Mevzuatı,İthalat ve İhracat Bedellerinin Ödenmesi,Peşin, Mal Mukabili, Vesaik Mukabili ve Kabul Kredili Ödeme,Akreditifli Ödeme ve İşleyişi,Akreditifli Ödemenin Türleri

 

 

 

 

SEÇMELİ DERS

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

DTİ 305

Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği

2

0

2

2

2

 

Türkiye Ekonomisine Kısa Bakış, Türkiye Ekonomisinin Sosyo–Ekonomik Göstergeleri,Türkiye Ekonomisinin Sektörel Analizi,Sanayi Sektörü,Tarım Sektörü,Türkiye’de Dış Ticaretinin Genel Yapısı,Türkiye’nin Dış Ticaretinin Ülkelere Göre Dağılımı,AB’nin Tarihi Gelişimi,AB’nin Genişleme Süreci,AB’nin Kurumları,Türkiye AB İlişkileri,Türkiye ile AB Ülkeleri Arasındaki Dış Ticaret

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

Bu içerik 09.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 4093 kez okundu.