Dış Ticaret Ders İçeriği Yeni Müfredat

 

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

EDİRNE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ

DIŞ TİCARET PROGRAMI

DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

1. SINIF GÜZ YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

ZTD 101

Türk Dili-I

2

-

2

2

Z

2

ZAI 101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

2

-

2

2

Z

2

ZYD 101

Yabancı Dil-I

2

-

2

2

Z

2

ISL 101

İşletme Yönetimi I

3

-

3

3

M

4

DTİ 101

Mikro Ekonomi

3

-

3

3

M

4

HUK100

Temel Hukuk

3

-

3

3

M

4

DTİ 103

Dış Ticaret İşlemleri-I

2

1

3

2,5

M

3

DTİ 105

Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri

2

1

3

2,5

M

3

ILT 100

İletişim

2

-

2

2

M

2

 

 

 

 

 

 

 

 

BDE101

Seçmeli(Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar-I)

-

1

1

-

S

-

 

TOPLAM

21

3

24

22

 

26

SEÇMELİ DERSLER (Alan İçi)

 

 

DTİ 107

*Gümrük İşlemleri

2

1

3

2,5

S

4

 

GENEL TOPLAM

23

4

27

24,5

 

30

 

1. SINIF BAHAR YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

ZTD 102

Türk Dili-II

2

-

2

2

Z

2

ZAI 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

2

-

2

2

Z

2

ZYD 102

Yabancı Dil-II

2

-

2

2

Z

2

ISL102

İşletme Yönetimi II

3

-

3

3

M

5

DTİ 102

Ticari Matematik

3

-

3

3

M

4

DTİ 104

Makro Ekonomi

3

-

3

3

M

3

DTİ 106

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

2

-

2

2

M

2

DTİ 108

Dış Ticaret İşlemleri-II

2

1

3

2,5

M

4

BDE102

Seçmeli(Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar-II)

-

1

1

-

S

-

 

TOPLAM

19

2

21

19,5

 

24

 

 

SEÇMELİ DERSLER (Alan İçi)

 

 

 

 

 

 

 

 

BTP 100

*Bilgi ve İletişim Teknolojisi

2

1

3

2,5

S

4

DTİ 112

*Elektronik Ticaret

2

-

2

2

S

2

DTİ 114

Çevre Koruma

2

-

2

2

S

2

 

GENEL TOPLAM

23

3

26

24

 

30

 

*1. Sınıf Bahar Dönemi için Seçmeli Dersler * havuzundan Alan dışı en az 6 AKTS ders saatlik ders seçilmek zorundadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

EDİRNE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ

DIŞ TİCARET PROGRAMI

DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

2. SINIF GÜZ YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

MVU100

Genel Muhasebe

3

1

4

3,5

M

5

DTİ 201

Ticaret Hukuku

3

-

3

3

M

4

DTİ 203

Uluslar arası İktisat-I

3

-

3

3

M

2

DTİ 205

Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği

2

-

2

2

M

2

DTİ 207

Lojistik

3

-

3

3

M

4

DTİ 209

Dış Ticarette Standardizasyon

2

-

2

2

M

2

 

Seçmeli Dersler

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

16

1

17

16,5

 

19

 

 

SEÇMELİ DERSLER* (Alan İçi)

 

 

 

 

 

 

 

 

DTİ 211

*Serbest Bölgeler

2

-

2

2

S

2

DTİ 213

*Gümrük Mevzuatı-I

2

1

3

2,5

S

3

DTİ 215

*Araştırma Yöntem ve Teknikleri

-

2

2

1

S

3

DTİ 217

Anayasa Hukuku

3

-

3

3

S

3

DTİ 219

Uluslar arası Ekonomik Kuruluşlar

2

-

2

2

S

3

 

 

SEÇMELİ DERSLER (Alan Dışı)

TUR211

*İnsan Kaynakları

2

-

2

2

ÜS

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

20

4

24

24

 

30

 * 2. Sınıf Güz Dönemi için Seçmeli Dersler * havuzundan Alan içi en az 8 AKTS Alan dışı 3 AKTS ders seçilmek zorundadır.

2. SINIF BAHAR YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

DTİ 202

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

2

1

3

2,5

M

3

DTİ 204

Uluslar arası Finansman

3

-

3

3

M

3

DTİ206

Uluslar arası İktisat-II

3

-

3

3

M

3

DTİ 208

Uluslararası Pazarlama

2

-

2

2

M

2

DTİ 210

Mesleki Yabancı Dil

2

2

4

3

M

4

DTI 212

Meslek Etiği

2

-

2

2

M

2

 

Seçmeli Dersler*

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

14

3

17

15,5

 

17

 

 

SEÇMELİ DERSLER* (Alan İçi)

DTİ 214

Mesleki Yazışma Teknikleri

1

1

2

1,5

M/S

2

DTİ 216

*Gümrük Mevzuatı-II

2

1

3

2,5

S

3

DTİ 218

*Dış Ticarette Paket Programlar

-

2

2

1

S

2

DTİ 220

*Gümrük Vergi İşlemleri

2

1

3

2,5

S

3

DTİ 222

*Kaçakçılığın Önlenmesi ve İzlenmesi

2

-

2

2

S

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÇMELİ DERSLER (Alan Dışı)

BYA204

Bilgi Yönetimi

2

-

2

2

ÜS

3

 

  

GENEL TOPLAM

21

8

29

25

 

30

  * 2. Sınıf Bahar Dönemi için Seçmeli Dersler * havuzundan Alan içi en az 10 AKTS alan dışı 3 AKTS ders seçilmek zorundadır.

Z: Zorunlu Ders,        M: Meslek Dersi,       S: Seçmeli Ders        

                                                                                              Toplam Ders Saati: 106              Toplam AKTS:120

                                                                                              40 iş günü zorunlu staj (30 saat= 1 AKTS): Toplam  11 AKTS

                                                                                                                                            

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

İş Saati

Z/M/S

AKTS

DTİ001

Endüstiriye Dayalı Eğitim (STAJ)

0

0

40 İş Günü

320

Z

11

I.YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZTD 101

Türk Dili-I

2

0

2

2

2

 

Temel dil bilgisi kuralları, Kelime çeşitleri, Zamanlar ve anlatım içinde zaman uygunluğu. Dünya dil grupları. Türkçe’nin dünya dil grupları arasındaki yeri. Sözlü ve yazılı anlatım şekilleri. İmla, noktalama ve yazım kuralları. Doğru cümle kurma, cümle çözümlemesi.  

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZAI 101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

2

0

2

2

2

 

İnkılap, İhtilal, Reform Kavramları, 19.yy. Sonunda Osmanlı Devleti’nin Durumu, 1.Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesi, İşgaller ve Tepkiler, Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı, Kongreler ve Teşkilatlanma, Misak-ı Milli ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı Ayaklanmalar, Milli Cepheler, Mudanya ve Lozan 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZYD 101

Yabancı Dil-I

2

0

2

2

2

 

Yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak isteneni doğru olarak anlayabilme, Amaca uygun yazım tekniğini kullanarak anlaşılır şekilde yazabilme, Anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde sözle ifade edebilme.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

İSL 101

İşletme Yönetimi-I

3

0

3

3

4

 

Mikro ekonomik Verileri Takip Etmek, Makroekonomik Göstergeleri Analiz Etmek, Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek, Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek, Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek,   İşletmenin Çevresini Tanımak,Talep Analizi ve Tahmini Yapmak,İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek,İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek İş yerinin Kapasitesini Belirlemek, Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak, İş yeri ve Üretim Planı Yapmak,Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek, Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

DTİ 101

Mikro Ekonomi

3

0

3

3

4

 

İktisadın kapsamı ve metodu, Kıtlık, Tercih ve üretim olanakları eğrisi, Talep eğrisi, bireysel ve piyasa talebi, Talep eğrisinde kaymalar,Talep esnekliği, Arz eğrisi, bireysel ve piyasa arzı, Arz eğrisinde kaymalar, Arz esnekliği, Arz, talep ve esneklik uygulamaları, Üretim maliyetleri, Piyasa dengesi, Tam rekabet piyasası,Tekel Piyasası, Diğer eksik rekabet piyasaları

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

HUK 100

Temel Hukuk

3

0

3

3

4

 

Hukukun Temel Kavramları, Hukuk Sistemi, Kamu Hukuku, Hakkın Tanımı Ve Türleri,Hakkın Kazanılması, Kaybedilmesi, Kullanılması Ve Korunması,Kişilik Kavramı, Türleri, Kazanılması Ve Kaybedilmesi,Kişiliğe Bağlı Hak Ve Ehliyetler, Aile Hukuku Ve Hükümleri, Borç Kavramı, Borcu Doğuran Sebepler,Borcun İfası, Sona Ermesi, Temsil, Eşya Kavramı, Mülkiyet Devir Ve Rehin İşlemleri, İcra ve İflas İşlemleri

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

DTİ 103

Dış Ticaret İşlemleri-I

2

1

3

2,5

3

 

Ticari Belgeler, Taşıma Belgeleri, Dolaşım Belgeleri, Diğer Belgeler,E ve F Grubu Teslim Şekilleri, C Grubu Teslim Şekilleri, D Grubu Teslim Şekilleri, Peşin Ödeme, Mal Mukabili, Vesaik Mukabili, Kabul Kredileri ve Akredif

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

DTİ 105

Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri

2

1

3

2,5

3

 

Mevduatla İlgili Kavramlar, Kredi ile İlgili Kavramlar, Kambiyo Senetleri ile ilgili Kavramlar, Kambiyoya İlişkin Temel Kavramlar, Türk Parası ve Dövizlere İlişkin Hükümler, Kıymetli Maden ve Taşlara İlişkin Hükümler, İhracata Yönelik Kambiyo Mevzuatı, İthalata Yönelik Kambiyo Mevzuatı, Görünmeyen İşlemlere Yönelik Kambiyo Mevzuatı, İthalat ve İhracat Bedellerinin Ödenmesi, Peşin, Mal Mukabili, Vesaik Mukabili ve Kabul Kredili Ödeme, Akreditifli Ödeme ve İşleyişi, Akreditifli Ödemenin Türleri

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ILT 100

İletişim

2

0

2

2

2

 

Sözlü İletişim kurmak, Yazılı İletişim kurmak, Sözsüz İletişim kurmak, Biçimsel (Formal) İletişim kurmak, Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak, Örgüt dışı iletişim kurmak

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

BDE 101

Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar-I

0

1

1

-

-

 

 

SEÇMELİ DERS

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

DTİ 107

Gümrük İşlemleri

2

1

3

2,5

4

 

Gümrüklerle İlgili Temel Kavramlar, Gümrük Mevzuatı, Gümrüklerde Temsil Yöntemleri, Gümrük Tarifeleri ve Türkiye Gümrük Tarife Giriş Cetveli, Gümrük Vergilerinin Hesaplanması, Eşyanın Menşei, Eşyanın Gümrük Kıymeti, Gümrük Rejimleri, Eşyanın Gümrüğe Sunulması, Gümrükçe Onaylanmış İşlem, Gümrük Beyan Yöntemleri, Eşyanın Muayenesi, Eşyanın Tahlili  ve Teslimi

 

 

 

II.YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZTD 102

Türk Dili-II

2

0

2

2

2

 

Özel ve resmi ilanlar. İş ve işçi arama ilanları ile bunların anlaşılması, hazırlanması. Bir genelgenin, bir resmi yazının, düşünce yazısının anlaşılması, özetlenmesi, kaleme alınması. Bir iş yerinin tanıtılması. Bir düşünce veya görüşü ileri sürmek. Bilgi derlemek. Bu bilgilerle konuşma yapmak.  

 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZAI 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

2

0

2

2

2

 

Siyasal, Toplumsal, Hukuk, Ekonomi ve Eğitim Alanlarında Yapılan İnkılaplar, Türkiye Cumhuriyetine Karşı Ayaklanmalar, Atatürk Dönemi’nin İç ve Dış Siyaseti, Atatürk’ün Ölümü, Türkiye ve Dünyadaki Yankıları, Atatürk İlkeleri, 2.Dünya Savaşı ve Türkiye, Çok Partili Sisteme Geçiş, 1960 ve 1982 Anayasalar 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZYD 102

Yabancı Dil-II

2

0

2

2

2

 

Yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak isteneni doğru olarak anlayabilme, Amaca uygun yazım tekniğini kullanarak anlaşılır şekilde yazabilme, Anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde sözle ifade edebilme.

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

İSL 102

İşletme Yönetimi-II

3

0

3

3

5

 

Planlama Yapmak, Örgütleme Yapmak, Yöneltmek, Koordinasyon Sağlamak,Denetim Yapmak,İş Analizi Yapılmasını Sağlamak, İnsan Kaynaklarını Planlamak, İşgören Adayı Bulmak, İşgöreni Seçmek, İşe Alıştırma(Oryantasyon) Eğitimi Vermek, Performansını Değerleme, Eğitilmesini Sağlamak, Kariyer Planlaması Yapmak, İş Değerleme, Ücretlendirmek, Üretimi Planlamak, Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak, Kapasite ve Stok Planlaması, Hedef Pazarı Belirlemek, Ürün Geliştirme, Fiyatlandırma Politikalarını Belirlemek, Müşteri İlişkilerini Yönetmek, Gelir ve Gider Hesaplarını Yönetmek, Borç ve Alacakları Yönetmek, Varlıkları Yönetmek, Kaynakları Yönetmek

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

DTİ 102

Ticari Matematik

3

0

3

3

4

 

Oran ve orantı, Ortalama, Yüzde ve binde hesapları, Maliyet ve satış hesapları,Karışımı hesaplamak, Faiz hesapları, İskonto, Uygulamalar

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

DTİ 104

Makro Ekonomi

3

0

3

3

3

 

Temel kavramlar, Milli gelir ve çıktının hesaplanması, başlıca Makro ekonomik Okullar, Tüketim ve yatırım, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, İstihdam, Enflasyon, Para Piyasası, Merkez bankası ve para politikası, Maliye Politikası

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

DTİ 106

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

2

0

2

2

2

 

İş sözleşmesi düzenlemek, İş sözleşmesinden doğan borçları yerine getirmek,İş ilişkisini sonlandırmak,Sendikayla ilgili işlemleri yürütmek, 4/1-a belgeleri düzenlemek, 4/1-b belgeleri düzenlemek, 4/1-c belgeleri düzenlemek

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

 DTİ 108

Dış Ticaret İşlemleri-II

2

1

3

2,5

4

<

Bu içerik 09.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 18848 kez okundu.