Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ders İçeriği Eski Müfredat

 

 

 

 

 

T.C

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

EDİRNE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI

HAFTALIK DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ

2012-2013

 

Yarıyıl

Ders Kodu

Dersin Adı

Haftalık Ders Saati

Dersin Kredisi

 

Teorik

Uygulama

   AKTS

I. YARIYIL

HAİ

101

İşletmecilik Bilgisi –I

2

0

2

3

HAİ

102

Davranış Bilimleri –I

2

0

2

3

HAİ

103

İletişim Bilgisi –I

2

0

2

2

HAİ

104

Halkla İlişkiler –I

4

0

4

4

HAİ

105

Hukukun Temel Kavramları

2

0

2

2

HAİ

106

Genel Ekonomi –I

2

0

2

2

HAİ

107

Kamu Yönetimi

2

0

2

3

HAİ

108

Temel Pazarlama Bilgisi –I

2

0

2

2

ZTD

109

Türk Dili –I

2

0

2

3

ZYD

110

Yabancı Dil –I

2

0

2

4

HAİ

111

Mesleki Yabancı Dil –I

2

0

2

2

HAİ

112

Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar-I (Tercihli)

0

1

0,5

0

Toplam

24

0

24

30

II. YARIYIL

HAİ

201

İşletmecilik Bilgisi –II

2

0

2

2

HAİ

202

Davranış Bilimleri –II

2

0

2

3

HAİ

203

İletişim Bilgisi –II

2

0

2

2

HAİ

204

Halkla İlişkiler –II

2

2

3

4

HAİ

205

Genel Ekonomi –II

2

0

2

3

HAİ

206

Temel Pazarlama Bilgisi –II

2

0

2

3

HAİ

207

İletişim Hukuku

2

0

2

3

HAİ

208

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku

2

0

2

3

ZTD

209

Türk Dili –II

2

0

2

2

ZYD

210

Yabancı Dil –II

2

0

2

2

HAİ

211

Mesleki Yabancı Dil –II

2

0

2

3

HAİ

212

Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar-II (Tercihli)

0

1

0,5

0

Toplam

22

2

23

30

III. YARIYIL

HAİ

301

Halkla İlişkiler Ortam ve Araçları –I

2

0

2

2

HAİ

302

Siyasal İletişim  Siyasal Kampanyalar –I

2

0

2

2

HAİ

303

Halkla İlişkiler Uygulama ve Örnek Olaylar -I

2

2

3

2

HAİ

304

İkna Edici İletişim –I

2

0

2

4

HAİ

305

Bilgisayar Kullanımı –I

2

1

2,5

4

HAİ

306

Reklamcılığa Giriş

2

0

2

2

HAİ

307

Konuşma Sanatı –I

1

1

1,5

2

HAİ

308

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

0

2

1

4

 

HAİ

309

Fotoğrafçılık

2

0

2

2

 

HAİ

310

Mesleki Yabancı Dil –III

2

0

2

4

 

ZAİ

311

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi –I

2

0

2

2

 

 

 

Toplam

19

6

22

30

 

 

 

 

 

IV. YARIYIL

HAİ

401

Halkla İlişkiler Ortam ve Araçları –II

2

0

2

4

HAİ

402

Siyasal İletişim  Siyasal Kampanyalar –II

1

1

1,5

3

HAİ

403

Halkla İlişkiler Uygulama ve Örnek Olaylar II

2

2

3

2

HAİ

404

İkna Edici İletişim –II

2

0

2

2

HAİ

405

Bilgisayar Kullanımı –II

2

1

2,5

5

HAİ

406

Reklamcılık  Uygulamaları

0

2

1

2

HAİ

407

Konuşma Sanatı –II

1

1

1,5

3

HAİ

408

Araştırma Projesi

0

2

1

3

HAİ

409

Medya Planlaması

2

0

2

2

HAİ

410

Mesleki Yabancı Dil –IV

2

0

2

2

ZAİ

411

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi –II

2

0

2

2

 

 

 

 

 

 

 

Toplam

16

9

20,5

30

GENEL TOPLAM

81

17

89.5

120

 

DERS İÇERİKLERİ

 

I.YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

101

İşletmecilik Bilgisi-I

2

0

2

3

Çağdaş işletmeler ve çevresi, İşletmelerin türleri, Para, banka ve finansal kurumlar, Yönetim, Organizasyon, Üretim, Finans, Pazarlamada tüketici davranışları ve ürün fiyatlama kararları, Dağıtım ve satış arttırıcı çabalar.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

102

Davranış Bilimleri-I

2

0

2

3

Davranış bilimleri ve yöntemi, Toplum ve toplumsal yapı, Kültür, Toplumsallaşma, Toplumsal gruplar, Birey ve gelişim, Güdüler ve duygular .

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

103

İletişim Bilgisi-I

2

0

2

2

İlk çağlarda iletişimin ortaya çıkışı ve gelişimi, Sosyal gelişmelere paralel olarak iletişimin gelişmesi ve çeşitlenmesi, Güç ve iktidar için iletişimin kullanılması, İletişim nedir?, İnsanlar niçin iletişim kurar: (Haberleşmek, Paylaşmak, Bilgilenmek, Varolmak, Eğlenmek - Mutlu olmak.), Doğrusal İletişim Modeli (İletişimin faktörleri): (Kaynak, İleti, Hedef.)

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

104

Halkla İlişkiler-I

4

0

4

4

Tanımı ve kapsamı, insan faktörleri, öğeleri, önemi ve hedef kitleler, halkla ilişkilerin reklam ve programda ayırımı ve ortak yönleri, kurumsal reklamcılık ve önemi, kişisel ilişkiler, sosyal yapı içerisinde insan, haberleşme, kültür ve çevre, dört adım ilkesi ve halkla ilişkiler çalışmalarında izlenecek yol, Halkla ilişkilerde dikkate alınacak ilkeler.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

105

Hukukun Temel Kavramları

2

0

2

2

Hukukun Tanımı, Amacı ve Fonksiyonları, Pozitif Hukukun Kaynakları: (Yazılı Kaynaklar, Örf ve Adet Hukuku, İçtihat Hukuku, Yardımcı Kaynaklar.), Hukuk Kurallarının yapılması ve uygulanması, Pozitif Hukukun Sınıflandırılması.

  

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

106

Genel Ekonomi-I

2

0

2

2

Temel kavramlar, Talep, arz, ve tam rekabet piyasasında fiyatın oluşumu, Arz ve Talep esneklikleri, Tüketici davranışları, piyasalar ve firma dengeleri, Üretim teorisi.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

107

Kamu Yönetimi

2

0

2

3

Devlet sistemleri, Devletin oluşumu ve gelişmesi, tanımı ve unsurları, devletin şekilleri, hükümet ve anayasa sistemleri, doğrudan demokrasi, yarı doğrudan demokrasi, temsili demokrasi, geleneksel ve yazılı anayasalar, yumuşak ve katı anayasalar, anayasaların üstünlüğü, idare sistemleri, merkezden, yerinden yönetim, kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye’nin kamu yönetimi, mutlakiyet devri, hukuk devleti kurma çabaları, Cumhuriyet devri, Türkiye’nin siyasi ve idari teşkilatı, Anayasanın nitelikleri, yasama organı, yürütme organı, yerinden yönetim teşkilatı.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

108

Temel Pazarlama Bilgisi-I

2

0

2

2

Pazarlamanın anlamı ve kapsamı, Pazarlama eylemleri, Pazarlama yöntemi, Pazarlamanın çevre koşulları, Pazar kavramı,Pazar türleri, Pazarda satın alma davranışları, Mallar ve hizmetler, Mal kavramı, Malların sınıflandırılması, Hizmetlerin sınıflanması, Malla ilgili kavramlar ve yeni mal geliştirme, Malın türlü nitelikleri.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

109

Türk Dili-I

2

0

2

3

Temel dil bilgisi kuralları, Kelime çeşitleri, Zamanlar ve anlatım içinde zaman uygunluğu. Dünya dil grupları. Türkçe’nin dünya dil grupları arasındaki yeri. Sözlü ve yazılı anlatım şekilleri. İmla, noktalama, ve yazım kuralları. Doğru cümle kurma, cümle çözümlemesi.

Amaç: Öğrencinin Türk Dilinin imla kuralları ile cümle ve paragraf düzenlemelerini iyi bilmesi ve bu kurallara uygun olarak doğru ve iyi yazabilmesi fikrinin anlatılabilmesi.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

110

Yabancı Dil-I

2

0

2

4

Word Order In Sımple Sentences, To Be, The Tenses

  

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

110

Yabancı Dil-I (ALMANCA)

2

0

2

4

Direkter und Indirekter Fragesaetze, Regelmaessige und unregelmaessige Verben im Praesens, Praeteritum Perfekt (Konjugation und Gebrauch), Modalverben: dürfen, sollen (Konjugation Praesens und Gebrauch), Modalverben im praeteritum und Perfekt (Konjugation und Gebrauch), Satzverknüpfung : Wiederaufnahme von Informationen, Passiv - Aktiv Saetze, Das Sprechen über Personen, Sachen und Gedanken. Der mündliche Gebrauch vom Erlernten.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

110

Yabancı Dil-I (FRANSIZCA)

2

0

2

4

Les noms, les adjectif, Les pronoms, Le conjugaison du verbe Etre et Avoir. Les verbes pronominaux.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

111

Mesleki Yabancı Dil-I (ALMANCA)

2

0

2

2

Volksbeziehungsterminologie,Leseverstaendnisse,Textanalyse, Nacherzaehlungen

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

111

Mesleki Yabancı Dil-I (İNGİLİZCE)

2

0

2

2

Public Relation terminology, How to write a CV to.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

111

MeslekiYabancı Dil-I (FRANSIZCA)

2

0

2

2

La terminologie, comprehension orale, reportage sur les sujts differants, ex: salaire, economi du pays, et la guer entre I’ est et ouest.

 

 

II.YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

201

İşletmecilik Bilgisi-II

2

0

2

2

İnsan ilişkileri, İnsan kaynakları yönetimi, Muhasebe ve halkla ilişkiler, İşletmelerin büyümesi ve birleşmesi, İşletmelerde başarısızlık nedenleri, Risk yönetimi ve sigortacılık, Uluslararası işletmeler.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

202

Davranış Bilimleri-II

2

0

2

3

Duyum ve algı, Tepkisel ve edimsel koşullamalar yoluyla öğrenme, Kişilik ve savunma mekanizmaları, Tutumlar.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

203

İletişim Bilgisi-II

2

0

2

2

Kaynağın özellikleri, Kodlama ve Kod açımlama, Hedefin özellikleri, Referans çerçevesi, Feedback (Geri besleme), İletişim ortamı, Başarılı kodlamanın kuralları, İletişim şekilleri: (Sözlü, Yazılı, Görsel, İşitsel, Görsel-İşitsel Karşılaştırmalı özellikleri,), İletişim Modelleri.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

204

Halkla İlişkiler-II

2

2

3

4

Halkla ilişkilerde örgütler, kitlesel ilişkiler ve çalışma düzeni, halkla ilişkilerde aranan özellikler, halkla ilişkilerde kullanılacak araçlar, farklı halkla ilişkiler faaliyetleri, halkla ilişkiler elemanı için gerekli gazetecilik bilgileri, halkla ilişkilerde örnek olaylar.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

205

Genel Ekonomi-II

2

0

2

3

Milli gelirin tanımı, oluşumu, hesaplanması ve bölümü, para, türleri, işlevleri, para arz ve talebi, kaydı para, bankalar, Enflasyon, deflasyon, stagflasyon ve devalüasyon, Dış ticaret ve ödemeler dengesi, İktisadi sistemler.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

206

Temel Pazarlama Bilgisi-II

2

0

2

3

Pazarlamanın konusu, kapsamı, gelişimi ve modern pazarlama yönetimi, Pazarlama çevresi, stratejik planlama ve pazarlamanın rolü, pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması, tüketici pazarları ve tüketici davranışları, endüsriyel pazarlar ve endüsriyel alıcı davranışlar, Pazar bölümlendirme, hedef  Pazar seçimi ve talep tahminleri, mamul, fiyat, genel olarak tutundurma (kişisel satış, satış yönetimi, reklam, satış geliştirme, tanıtma), Dağıtım kanalları ve fiziksel dağıtım, Pazarlama yönetimde organizasyon, Uygulama, denetim, Uluslararası pazarlama, Hizmet pazarlaması.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

207

İletişim Hukuku

2

0

2

3

Anayasa, Anayasa’da yer alan kitle iletişimine ilişkin anayasa maddeleri: (Özel hayatın gizliliği, Konut dokunulmazlığı, Basın Mürriyeti, Haberleşme Mürriyeti, Haberleşme Mürriyeti, Düşünceyi açıklama ve yayma Mürriyeti.), Kitle iletişiminde iletişim kavramının tanımı, iletişimin süreci, Basın Kanunu, Radyo ve Televizyonların kuruluşlarını düzenleyen kanun (RTÜK), Yazılı basında, sözlü ve görüntülü yayınlarda cevap ve düzeltme hakları, Reklam, Reklamın tanımı, reklamların yayınlanmasına ilişkin yasa ve yönetmelikler, Yayıncıların sorumlulukları, yayınlarda uyulması gereken kural ve ilkeler, İnsan hakları ve kitle iletişimi.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

208

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku

2

0

2

3

İş Hukukunun Tanımı: (Bireysel İş Hukuku, Kollektif İş Hukuku), İş Hukukunun yasal Çerçevesi ve Uygulama alanı İş ilişkisinin kurulması: (Hizmet akti ve türleri, Hizmet Akdinden doğan Borçlar), Asgari ücret ve belirlenmesi, İş süreleri ile ilgili düzenlemeler, Tatil ve izinlere ilişkin düzenlemeler, Çalışma hayatında özel olarak korunanlar, İş İlişkisinin sona ermesi ve sonuçları (Kıdem tazminatı), İşçi sağlığı ve İş güvenliği, 2821 Sayılı Sendikalar kanunu 2822 Sayılı Toplu-İş sözleşmesi grev ve Lokavt kanunu, Sosyal Güvenlik kavramı ve Sosyal Güvenlik kuruluşları 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Yasası ve Uygulamaları, Prim Belgeleri tanzim ve uygulamaları.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

209

Türk Dili-II

2

0

2

2

Özel ve resmi ilanlar. İş ve işçi arama ilanları ile bunların anlaşılması, hazırlanması. Bir genelgenin, bir resmi yazının, düşünceyazısının anlaşılması, özetlenmesi, kaleme alınması. Bir iş yerinin tanıtılması. Bir düşünce veya görüşü ileri sürmek. Bilgi derlemek. Bu bilgilerle konuşma yapmak.

Amaç:Bir öğrencinin bir yazının çıkarılması, bir yazının ana düşüncesinin ve temasının anlatımı ve eleştirilmesini yapabilmesi, Resmi mektup, ilan gibi yazılar yazabilmesi becerisinin kazanılabilmesini sağlamak.

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

210

Yabancı Dil-II

2

0

2

2

The Tenses, Model Verds,  Adjectives/Adverbs/Comparative and Superlative.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

210

Yabancı Dil-II (ALMANCA)

2

0

2

2

Das Adjektiv : Die Adjektivdeklination, die verschiedenen wie Farb- zahl-Substantivierte Adjektiven. Der Gebrauch des Adjetiven in der Grundform und nach der Deklination bei den Grundzahlen, Ordnungszahlen, Jahreszeiten und Wiederholungszahlen, und bei den Farben, Die Steigerung, die Sachen und Begriffe beim Adjektiv-Die Einführung in die Tempora: Praesens, Praeteritum und Perfekt - Satzgliedstellung der Verben : Werbposition und das Personalpronomen im Satz, Mit den Fragesaetzen und Hauptsaetzen naehere Beschreibung von Personen und Sachen - Die Praepositionen : die Akkusativ und Dativ verlangende Praepositionen : die Akkusativ und Dativ verlangende Praepositonen und der Gebrauch bei Lokal und Temporal Ergaenzungen - Modalverben : können, müssen, mögen.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

210

Yabancı Dil-II (FRANSIZCA)

2

0

2

2

Pronom, relatif, qui, que, ou dont, pronom demonstratif, Forme Active-Passive.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

211

Mesleki Yabancı Dil-II

2

0

2

3

Dialogues about Public Relations, How to speak on the phone with the customers and people.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

211

Mesleki Yabancı Dil-II(ALMANCA)

2

0

2

3

Telefongespraeche mit den Kunden,Konversationen,Dramatisierungen

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

211

Mesleki Yabancı Dil-II(FRANSIZCA

2

0

2

3

Moyens de communication, Medias television, La civilisation moderne dialognes entre les gens qui travaillent.

 

III.YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

301

Halkla İlişkiler Ortam ve Araçları-I

2

0

2

2

Halkla İlişkiler temel kavramı, Halkla İlişkiler ve iletişim, Kitle iletişim ve Halkla İlişkiler.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

302

Siyasal İletişim Siy. Kampanyalar-I

2

0

2

2

Siyasal sistem ve kitle iletişim düzeni etkileşimi, Tarihsel süreç içinde iktidar ve ideoloji olgularının Tanımlanması, Medya-Güç İlişkileri, Siyasal Partileri oluşturan temel unsurlar, Siyasal partilerin yapısı ve örgütlenmesi, Althusser, Gramsci, Stuart Hall, Marks ve Noam Chomsky ve bu düşünürlerin iletişim alanındaki yansımaları.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

303

Halkla İlişkiler Uyg. ve Örnek Oly -I

2

2

3

2

Halkla İlişkiler Planı Hazırlama Teknikleri, Grup Dinamiği (Grubun Bireye etkileri), Halkla İlişkilerde Medyanın Kullanılması Uygulama Basın bülteni yazma teknikleri.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

304

İkna Edici İletişim-I

2

0

2

4

İletişim etkililiği, Kaynak, Mesaj alıcı özellikleri, İkna Modelleri : (Yakın Düşünme Modeli, Detaylandırma olasılığı Modeli, İlkel Modeller.), Kitle iletişim Araçlarının etkileri, Sosyal öğrenme kuramı, Gündem oluşturma, Sessizlik Sarmalı.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

305

Bilgisayar Kullanımı-I

2

1

2,5

4

Bilgisayara giriş ve tanımlar, Donanım Birimlerine Giriş Tanımlamalar ve kullanım yerleri, MS-DOS işletim sistemine MS-DOS 6.22 Version Giriş, İşletmenin sistemleri ve çeşitleri, Dosya kavramı kuralları : İç komutlar (Kullanımı özellikleri) Dış komutlar (Tanımları kullanım örnekleri), Program tanımı ve türleri : Çalıştırma ve sonlandırma.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

306

Reklamcılığa Giriş

2

0

2

2

Reklam ve Reklamcılık, Tanım ve kapsam, Reklam araçları, Reklam araçlarının seçimi, Reklam harcamaları, Reklam etkinliğinin ölçülmesi, Reklam kampanyası, Reklam ajansı, Reklamcılıkta teknik konular.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

307

Konuşma Sanatı-I

1

1

1,5

2

Ses nedir ? Nasıl geliştirilir?Nasıl kullanılır?, Solunum alıştırmaları, Alıştırmalar,(tekerleme), Seslerin türleri; Ünlü ve ünsüzler (Boğumlanma ve Çıkak), Solunum Alıştırmaları, Beden dilinin kullanımı, Büyük ve küçük ünlü uyumu, Hece,ulama,kaynaşma,düşme,aşınma,üreme, (örnek alıştırmalar), Türkçemizde vurgu ve türleri, Sesin anlatım gücü, söyleyiş (Tonlama, Entonasyon), Yazılı metnin, konuşma metnine dönüştürülmesi (Planlama ve yazılaştırma), Güzel ve etkili konuşmanın ilkeleri nelerdir?, İyi bir konuşmacının özellikleri neler olmalıdır? (Kişisel özellikleri)

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

Bu içerik 09.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 3530 kez okundu.