Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ders İçeriği Yeni Müfredat

 

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

EDİRNE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET.BÖLÜMÜ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI

1. SINIF GÜZ YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

ZTD 101

Türk Dili-I

2

-

2

2

Z

2

ZAI 101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

2

-

2

2

Z

2

ZYD 101

Yabancı Dil-I

2

-

2

2

Z

2

ISL 101

İşletme-I

2

-

2

2

Z/M

3

HAİ 103

Kamu Yönetimi

2

-

2

2

Z/M

3

HAİ 105

Halkla İlişkiler-I

4

-

4

4

Z/M

5

HAİ 107

Ekonomi-I

2

-

2

2

Z/M

2

HAİ 109

Pazarlama ilkeleri

3

-

3

3

Z/M

4

HUK100

Temel Hukuk

2

-

2

2

Z/M

3

BDE101

Seçmeli(Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar-I)

-

1

1

-

S

-

 

TOPLAM

21

1

22

21

 

26

 

   

SEÇMELİ DERSLER*(Alan İçi)

BTP 100

*Bilgi ve İletişim Teknolojisi

2

1

3

2,5

S

4

 

  

GENEL TOPLAM

23

2

25

23,5

 

30

   

* 1. Sınıf Güz Dönemi için Seçmeli Dersler * havuzundan Alan İçi en az 4 AKTS ders seçilmek zorundadır.

1. SINIF BAHAR YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

ZTD 102

Türk Dili-II

2

-

2

2

Z

2

ZAI 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

2

-

2

2

Z

2

ZYD 102

Yabancı Dil-II

2

-

2

2

Z

2

ISL 102

İşletme-II

2

-

2

2

Z/M

3

HAİ 104

Ekonomi-II

2

-

2

2

Z/M

3

HAİ106

Halkla İlişkiler-II

2

2

4

3

Z/M

5

ILT 100

İletişim

2

-

2

2

Z/M

3

HAİ 108

Davranış Bilimleri

3

-

3

3

Z/M

4

HAİ 110

İletişim Hukuku

2

-

2

2

M

3

BDE102

Seçmeli(Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar-II)

-

1

1

-

S

-

 

Seçmeli Dersler *

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

19

3

22

20

 

27

 

 

SEÇMELİ DERSLER*(Alan İçi)

HAİ112

*Teknoloji Kullanımı

2

-

2

2

S

3

 

  

GENEL TOPLAM

21

3

24

22

 

30

 

* 1. Sınıf Bahar Dönemi için Seçmeli Dersler * havuzundan Alan içi en az 3 AKTS ders seçilmek zorundadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

EDİRNE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET.BÖLÜMÜ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI

2. SINIF GÜZ YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

HA İ201

Halkla İlişkiler ve Ortam Araçları-I

2

-

2

2

M

2

HAİ 203

Siyasal İletişim Siyasal Kampanyalar-I

2

-

2

2

M

3

HAİ 205

Halkla İlişkiler Uygulama Örnek Olay-I

2

2

4

3

M

4

HAİ 207

Reklamcılık

2

1

3

2,5

M

3

HAİ 209

İkna Edici İletişim

2

1

3

2,5

M

3

HAİ 211

Mesleki Yabancı Dil-I

2

1

3

2,5

M

4

 

Seçmeli Dersler*

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

12

5

17

14,5

 

19

 

 

SEÇMELİ DERSLER*(Alan İçi)

HAİ 213

*Sosyal Medya

2

-

2

2

S

2

HAİ 215

*Fotoğrafçılık

2

-

2

2

S

3

HAİ 217

*Araştırma Yöntem ve Teknikleri

-

2

2

1

S

3

 

 

SEÇMELİ Dersler (Üniversite Havuzu-Alan Dışı)

TUR211

*İnsan Kaynakları

2

-

2

2

ÜS

3

    GENEL TOPLAM

18

7

25

21,5

 

30

                           

 

 

  *2. Sınıf Güz Dönemi için Seçmeli Dersler * havuzundan Alan içi en az 8 AKTS Alan dışı en az 3 AKTS ders seçilmek zorundadır.

 

2. SINIF BAHAR YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

HA İ 202

Halkla İlişkiler ve Ortam Araçları-II

2

-

2

2

M

3

HAİ 204

Siyasal İletişim Siyasal Kampanyalar-II

2

-

2

2

M

3

HAİ 206

Halkla İlişkiler Uygulama Örnek Olay-II

2

2

4

3

M

4

HAİ 208

Meslek Etiği

2

-

2

2

M

2

HAİ 210

Mesleki Yabancı Dil-II

2

1

3

2,5

M

4

HAİ 212

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

2

-

2

2

M

2

 

Seçmeli Dersler*

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

12

3

15

13,5

 

18

 

 

SEÇMELİ DERSLER*(Alan İçi)

HAİ 214

*Dijital Medya

2

1

3

2,5

S

3

HAİ 216

*Medya Planlama

2

-

2

2

S

3

HAİ 218

*Etkili İletişim

2

-

2

2

S

3

 

 

SEÇMELİ Dersler (Üniversite Havuzu-Alan Dışı)

BYA204

*Bilgi Yönetimi

2

-

2

2

ÜS

3

  GENEL TOPLAM

20

4

24

22

 

30

                           

 

* 2. Sınıf Bahar Dönemi için Seçmeli Dersler * havuzundan Alan içi en az 9 Alan dışı en az 3 AKTS ders seçilmek zorundadır.

Z: Zorunlu Ders,        M: Meslek Dersi,       S: Seçmeli Ders                                       

 

                                                                                                                                            

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

İş Saati

Z/M/S

AKTS

HAİ 001

Endüstiriye Dayalı Eğitim (STAJ)

0

0

40 İş Günü

320

Z

11

 

 

 

 

 

I.YARIYIL

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZTD 101

Türk Dili-I

2

0

2

2

2

 

Temel dil bilgisi kuralları, Kelime çeşitleri, Zamanlar ve anlatım içinde zaman uygunluğu. Dünya dil grupları. Türkçe’nin dünya dil grupları arasındaki yeri. Sözlü ve yazılı anlatım şekilleri. İmla, noktalama ve yazım kuralları. Doğru cümle kurma, cümle çözümlemesi.  

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZAI 101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

2

0

2

2

2

 

İnkılap, İhtilal, Reform Kavramları, 19.yy. Sonunda Osmanlı Devleti’nin Durumu, 1.Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesi, İşgaller ve Tepkiler, Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı, Kongreler ve Teşkilatlanma, Misak-ı Milli ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı Ayaklanmalar, Milli Cepheler, Mudanya ve Lozan 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZYD 101

Yabancı Dil-I

2

0

2

2

2

 

Yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak isteneni doğru olarak anlayabilme, Amaca uygun yazım tekniğini kullanarak anlaşılır şekilde yazabilme, Anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde sözle ifade edebilme.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ISL 101

İşletme-I

2

0

2

2

3

 

İş fikri geliştirme süreci, Yatırım, Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek, İşletme-çevre ilişkileri, Talep tahminleme, İşletmenin kuruluş yeri, Hukuksal yapılara göre işletmeler, Kapasite,Maliyet,Gelir ve gider kavramı, İş yeri düzeni ve üretim planlaması, İşletme kurulum işlemleri, İşyeri açılışı

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

HAI 103

Kamu Yönetimi

2

0

2

2

3

Devlet sistemleri, Devletin oluşumu ve gelişmesi, tanımı ve unsurları, devletin şekilleri, hükümet ve Anayasa sistemleri, doğrudan demokrasi, yarı doğrudan demokrasi, temsili demokrasi, idare sistemler, merkezden ve yerinden yönetim, kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye’nin kamu yönetimi, Türkiye’nin siyasi ve idari teşkilatı, Anayasanın nitelikleri, yasama organı, yürütme organı,  yerinden yönetim teşkilatı.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

HAİ 105

Halkla İlişkiler-I

4

0

4

4

5

Tanımı ve kapsamı, insan faktörleri, öğeleri, önemi ve hedef kitleler, halkla ilişkilerin reklam ve programda ayırımı ve ortak yönleri, kurumsal reklamcılık ve önemi, kişisel ilişkiler, sosyal yapı içerisinde insan, haberleşme, kültür ve çevre, dört adım ilkesi ve halkla ilişkiler çalışmalarında izlenecek yol, Halkla ilişkilerde dikkate alınacak ilkeler.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

HAİ 107

Ekonomi-I

2

0

2

2

2

 

Temel kavramlar, Ekonomi biliminin konusu ve kapsamı, kıtlık kavramı, temel ekonomik sorunlar, talep ve arzın genel esasları, rekabetçi piyasalarda fiyat oluşumu, tüketici dengesi ve firma dengesi ile ilgili bilgiler

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

HAİ 109

Pazarlama İlkeleri

3

0

3

3

4

 

İşletmenin mevcut pazarlama anlayışını analiz etmek, İşletme ve pazarın durumuna göre pazarlama anlayışını belirlemek, Kontrol edilemeyen değişkenleri belirlemek, Pazar bölümlerini değerlendirmek, Uygun bölümlerin hedef pazar olarak saptanmasına katkı sağlamak, Ürünün farklılaştırılmasına yardımcı olmak,Ürünün konumlandırılmasına yardımcı olmak, Ürünün yaşam dönemlerini saptayarak tedbirler alma, Fiyatın belirlenmesine yardımcı olmak, Fiyatın uyarlanmasını sağlamak, Fiyat değiştirme stratejilerine önerilerde bulunmak, Pazarlama kanallarını belirlemek, Pazarlama kanallarının tasarımının yapılmasına katkı sağlamak, Kanal sistemleri içinden en uygun olanının seçimine katkı sağlamak

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

HUK 100

Temel Hukuk

2

0

2

2

3

 

Hukukun Temel Kavramları, Hukuk Sistemi, Kamu Hukuku, Hakkın Tanımı Ve Türleri, Hakkın Kazanılması, Kaybedilmesi, Kullanılması Ve Korunması, Kişilik Kavramı, Türleri, Kazanılması Ve Kaybedilmesi, Kişiliğe Bağlı Hak Ve Ehliyetler, Aile Hukuku Ve Hükümleri, Borç Kavramı, Borcu Doğuran Sebepler, Borcun İfası, Sona Ermesi, Temsil, Eşya Kavramı, Mülkiyet Devir Ve Rehin İşlemleri, İcra ve İflas İşlemleri

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

BDE 101

Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar-I

0

1

1

-

-

 

 

SEÇMELİ DERS

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

BTP100

Bilgi ve İletişim Teknolojisi

2

1

3

2,5

4

 

İnternet Ve İnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, Haber Grupları / Forumlar, Web Tabanlı, Öğrenme, Kişisel Web Sitesi Hazırlama,Elektronik Ticaret, Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş, İnternet Ve Kariyer,İş Görüşmesine Hazırlık, İşlem Tablosu, Formüller Ve Fonksiyonlar, Grafikler, Sunu Hazırlama,Tanıtıcı Materyal Hazırlama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZTD 102

Türk Dili-II

2

0

2

2

2

 

Özel ve resmi ilanlar. İş ve işçi arama ilanları ile bunların anlaşılması, hazırlanması. Bir genelgenin, bir resmi yazının, düşünce yazısının anlaşılması, özetlenmesi, kaleme alınması. Bir iş yerinin tanıtılması. Bir düşünce veya görüşü ileri sürmek. Bilgi derlemek. Bu bilgilerle konuşma yapmak.  

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZAI 102

Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi-II

2

0

2

2

2

 

Siyasal, Toplumsal, Hukuk, Ekonomi ve Eğitim Alanlarında Yapılan İnkılaplar, Türkiye Cumhuriyetine Karşı Ayaklanmalar, Atatürk Dönemi’nin İç ve Dış Siyaseti, Atatürk’ün Ölümü, Türkiye ve Dünyadaki Yankıları, Atatürk İlkeleri, 2.Dünya Savaşı ve Türkiye, Çok Partili Sisteme Geçiş, 1960 ve 1982 Anayasalar 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZYD 102

Yabancı Dil-II

2

0

2

2

2

 

Yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak isteneni doğru olarak anlayabilme, Amaca uygun yazım tekniğini kullanarak anlaşılır şekilde yazabilme, Anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde sözle ifade edebilme.

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ISL 102

İşletme-II

2

0

2

2

3

 

Planlama kavramı, Örgütleme, Yöneltme/Yürütme, Koordinasyon (Eşgüdümleme), Denetim, İş analizi İnsan kaynakları planlaması, İşgören bulma, İşgören seçme, Oryantasyon eğitimi, İşgören değerleme Eğitim yöntemleri, Kariyer planlaması, İş değerleme, Ücretlendirme, Üretim planlaması, Üretim örgütlemesi, Hedef pazarı belirleme, Fiyatlandırma,Tutundurma politikaları, Dağıtım politikaları, Müşteri ilişkileri

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

HAİ 104

Ekonomi-II

2

0

2

2

3

 

Milli gelir, Para, Enflasyon ve etkileri, Ödemeler bilançosu, Dış ticaret, Döviz arz talep uygulamaları, milli gelir ve milli gelir ile yatırım ve tasarruflar arasındaki ilişkiler, para kavramı ve paranın ekonomideki rolü, enflasyon, işsizlik ve istihdam ile ilgili genel bilgiler, uygulamaya yönelik örnekler

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

HAİ 106

Halkla İlişkiler-II

2

2

4

3

5

Halkla ilişkilerde örgütler, kitlesel ilişkiler ve çalışma düzeni, halkla ilişkilerde aranan özellikler, halkla ilişkilerde kullanılacak araçlar, farklı halkla ilişkiler faaliyetleri, halkla ilişkiler elemanı için gerekli gazetecilik bilgileri, halkla ilişkilerde örnek olaylar.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ILT 100

İletişim

2

0

2

2

3

 

Sözlü İletişim kurmak, Yazılı İletişim kurmak, Sözsüz İletişim kurmak, Biçimsel (Formal) İletişim kurmak, Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak, Örgüt dışı iletişim kurmak

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

HAI 108

Davranış Bilimleri

3

0

3

3

4

Davranış bilimleri ve yöntemi, Toplum ve toplumsal yapı, Kültür, Toplumsallaşma, Toplumsal gruplar, Birey ve gelişim, Güdüler ve duygular duyum ve algı, Tepkisel ve edimsel koşullamalar yoluyla öğrenme, Kişilik ve savunma mekanizmaları, Tutumlar.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

HAI 110

İletişim Hukuku

2

0

2

2

3etişim Hukukueri

Anayasa, Anayasa’da yer alan kitle iletişimine ilişkin anayasa maddeleri: (Özel hayatın gizliliği, Konut dokunulmazlığı, Basın Hürriyeti, Haberleşme Hürriyeti, Haberleşme Hürriyeti, Düşünceyi açıklama ve yayma Hürriyeti.), Kitle iletişiminde iletişim kavramının tanımı, iletişimin süreci, Basın Kanunu, Radyo ve Televizyonların kuruluşlarını düzenleyen kanun (RTÜK), Yazılı basında, sözlü ve görüntülü yayınlarda cevap ve düzeltme hakları, Reklam, Reklamın tanımı, reklamların yayınlanmasına ilişkin yasa ve yönetmelikler, Yayıncıların sorumlulukları, yayınlarda uyulması gereken kural ve ilkeler, İnsan hakları ve kitle iletişimi.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

BDE 102

Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar-II

0

1

1

-

-

<
Bu içerik 09.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 12585 kez okundu.