Lojistik Ders İçeriği Yeni Müfredat

 

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

EDİRNE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ

LOJİSTİK PROGRAMI

DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

1.SINIF GÜZ YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

ZTD 101

Türk Dili-I

2

-

2

2

Z

2

ZAI 101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

2

-

2

2

Z

2

ZYD 101

Yabancı Dil-I

2

-

2

2

Z

2

LOJ 101

Genel Ekonomi

2

-

2

2

Z

4

LOJ 103

Genel İşletme

3

-

3

3

Z

4

LOJ105

Genel Hukuk Bilgisi

2

-

2

2

Z

3

LOJ107

Lojistiğin Temel İlkeleri-I

2

-

2

2

Z

3

MAT101

Matematik-I

2

-

2

2

Z

3

BDE 101

Seçmeli (Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar-I)

0

1

1

-

-

-

 

SEÇİMLİK 1

 

 

-

-

S

 

 

SEÇİMLİK 2

 

 

-

-

S

 

 

TOPLAM

17

1

18

17

 

23

 

 

SEÇMELİ DERSLER*(Alan İçi)

LOJ109

*Genel Muhasebe

3

-

3

3

S

3

LOJ111

*Pazarlama İlkeleri

3

-

3

3

S

4

 

TOPLAM

23

1

24

23

 

30

1. Sınıf Güz Dönemi için Seçmeli Dersler * havuzundan Alan içi en az 6 AKTS ders seçilmek zorundadır.

 

 

1.SINIF BAHAR YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

ZTD102

Türk Dili-II

2

-

2

2

Z

2

ZAİ102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

2

-

2

2

Z

2

ZYD102

Yabancı Dil-II

2

-

2

2

Z

2

LOJ102

Dış Ticaret İşlemleri

2

-

2

2

Z

3

LOJ104

Lojistiğin Temel İlkeleri-II

2

-

2

2

Z

3

LOJ106

Lojistik İktisadı

2

-

2

2

Z

2

MAT102

Matematik-II

2

-

2

2

Z

3

LOJ110

Ticaret Hukuku*

2

-

2

2

Z

3

BDE102

Seçmeli (Beden Eğitimi/GüzelSanatlar-I)

-

1

1

-

-

-

 

SEÇİMLİK 3*

-

-

-

-

S

-

 

SEÇİMLİK 4*

-

-

-

-

S

-

 

SEÇİMLİK 5 (üniversite seçmeli)

-

-

-

-

S

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

16

1

17

16

 

20

 

 

SEÇMELİ DERSLER*(Alan İçi)

LOJ112

*İstatistik-I

2

1

3

2,5

S

3

BTP100

*Bilgi ve İletişim Teknolojisi

2

1

3

2,5

S

4

 

TOPLAM

20

3

23

21

 

27

 

 

SEÇMELİ DERSLER (Üniversite Havuzu-Alan Dışı)

BYA204

*Bilgi Yönetimi

2

-

2

2

ÜS

3

  

GENEL TOPLAM

22

3

25

23

 

30

   *1. Sınıf Bahar Dönemi için Seçmeli Dersler * havuzundan Alan içi en az 7 Alan dışı en az 3 AKTS ders seçilmek zorundadır.         Z: Zorunlu Ders,                                                                                 M: Meslek Dersi,                                  S: Seçmeli Ders                     

 

 

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

EDİRNE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ

LOJİSTİK PROGRAMI

DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

2.SINIF GÜZ YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

LOJ201

Depolama ve Tedarik Teknikleri

3

-

3

3

Z/M

4

LOJ203

Lojistik Yönetimi

2

-

2

2

Z/M

3

LOJ205

Taşımacılık Sistemleri

3

-

3

3

Z/M

3

LOJ207

Ulaştırma Mevzuatı-I

2

-

2

2

Z

2

LOJ209

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

2

-

2

2

Z

3

LOJ211

Uluslararası  Pazarlama Teknikleri

2

-

2

2

Z

3

LOJ213

Uluslararası İktisat

3

-

3

3

Z

4

-

SEÇİMLİK 7

 

 

-

-

S

 

 

SEÇİMLİK 8

 

 

-

-

S

 

 

SEÇİMLİK 9 (ÜNV.SEÇM.HAVUZU)

 

 

 

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

17

-

17

17

 

22

 

 

SEÇMELİ DERSLER*(Alan İçi)

LOJ217

*AB Türkiye İlişkileri

2

-

2

2

S

2

LOJ219

*İstatistik-II

2

-

2

2

S

3

 

TOPLAM

21

-

21

21

 

27

 

 

SEÇMELİ DERSLER (Üniversite Havuzu-Alan Dışı)

PZL211

*Müşteri İlişkileri Yönetimi

2

-

2

2

ÜS

3

  

GENEL TOPLAM

23

-

23

23

 

30

*2. Sınıf Bahar Dönemi için Seçmeli Dersler * havuzundan Alan içi en az 5 Alan dışı en az 3 AKTS ders seçilmek zorundadır.        Z: Zorunlu Ders,         M: Meslek Dersi,                                                           S: Seçmeli Ders

2.SINIF BAHAR YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

LOJ202

Fiziksel Dağıtım Sistemleri

3

-

3

3

Z/M

4

LOJ204

Gümrükleme

3

-

3

3

Z/M

3

LOJ206

Kambiyo İşlemleri

3

-

3

3

Z/M

3

LOJ208

Lojistik Sigortacılığı

3

-

3

3

Z/M

3

LOJ210

E-Ticaret

2

-

2

2

M

2

LOJ212

Uluslararası  Vergilendirme

2

-

2

2

M

2

LOJ214

Ulaştırma Mevzuatı-II

2

-

2

2

M

3

LOJ216

Meslek Etiği

2

-

2

2

M

2

LOJ220

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku

2

-

2

2

M

3

-

SEÇİMLİK 11

 

 

-

-

S

 

 

SEÇİMLİK 12

 

 

-

-

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

22

-

22

22

 

25

 

 

SEÇMELİ DERSLER*(Alan İçi)

LOJ222

*Ticari Matematik

2

-

2

2

S

2

LOJ224

*Üretim Yönetimi

2

-

2

2

S

3

 

GENEL TOPLAM

26

-

26

26

 

30

*2. Sınıf Bahar Dönemi için Seçmeli Dersler * havuzundan Alan içi en az 5 AKTS ders seçilmek zorundadır. 

      Z: Zorunlu Ders,                                                                       M: Meslek Dersi,                                  S: Seçmeli Ders

                                                                                                 Toplam Ders Saati: 108                             Toplam AKTS:120

                                                                                              40 iş günü zorunlu staj (30 saat= 1 AKTS): Toplam AKTS:11

                                                                                                                                                          Toplam AKTS:131

 

 

I.YARIYIL

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZTD 101

Türk Dili-I

2

0

2

2

2

 

Temel dil bilgisi kuralları, Kelime çeşitleri, Zamanlar ve anlatım içinde zaman uygunluğu. Dünya dil grupları. Türkçe’nin dünya dil grupları arasındaki yeri. Sözlü ve yazılı anlatım şekilleri. İmla, noktalama ve yazım kuralları. Doğru cümle kurma, cümle çözümlemesi.  

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZAI 101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

2

0

2

2

2

 

İnkılap, İhtilal, Reform Kavramları, 19.yy. Sonunda Osmanlı Devleti’nin Durumu, 1.Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesi, İşgaller ve Tepkiler, Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı, Kongreler ve Teşkilatlanma, Misak-ı Milli ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı Ayaklanmalar, Milli Cepheler, Mudanya ve Lozan 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZYD 101

Yabancı Dil-I

2

0

2

2

2

 

Yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak isteneni doğru olarak anlayabilme, Amaca uygun yazım tekniğini kullanarak anlaşılır şekilde yazabilme, Anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde sözle ifade edebilme.

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Kredi

AKTS

LOJ 101

Genel Ekonomi

2

0

2

2

4

İktisadın tanımı, yöntemi, temel kavramlar, arz ve talep kavramları, esneklikler, fayda, tüketici davranışları, üretim maliyetleri, üretici dengesi, piyasa dengesi, tam  rekabet piyasası, tekel piyasası ve diğer eksik rekabet  piyasaları.

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Kredi

AKTS

LOJ 103

Genel İşletme

3

0

3

3

4

İşletmenin tanımı, işletmenin kuruluş amaçları, kuruluş şekilleri, işletmenin sınıflandırılması, türleri ve kapasitesi, işletmeler arası işbirliği şekilleri, işletmecilikte geçerli olan ilkeler. Yönetimin tanımı, yönetimin işlevleri, yönetim ve yönetici özellikleri, pazarlama, üretim, üretim planlaması, finansman, insan kaynakları, Ar-Ge.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Kredi

AKTS

LOJ 105

Genel Hukuk Bilgisi

2

0

2

2

3

Hukuk kavramı, hukuk kurallarının niteliği ve hukuk sistemi, kamu hukuku ve özel hukuk dalları, hukukun kaynakları, hakkın tanımı ve türleri, hakkın kullanılması ve korunması, şahıs, şahıs türleri ve ehliyetler, borç ilişkisi ve sorumluluk, yargı ve türleri.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Kredi

AKTS

LOJ 107

Lojistiğin Temel İlkeleri -I

2

0

2

2

3

Lojistik sektörünün dünyadaki ve Türkiye’deki tarihsel gelişimi, lojistiğin öneminin açıklanması, lojistikle ilgili temel kavramlar, lojistiğin temel ilkeleri, lojistik sektörünün ülke ekonomisine katkısı, lojistik hizmetlerinin sınıflandırılması, uluslararası ticari alanlarda lojistik hizmetinde meydana gelen gelişmeler.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Kredi

AKTS

MAT101

Matematik-I

2

0

2

2

3

Kümeler, sayılar denklemler ve eşitsizlikler. Fonksiyon kavramı, üstel ve logaritmik fonksiyonlar. Türev ve integral. Matris ve determinantlar. Oranlar, yüzde hesaplamaları, dış ve iç iskonto kayıpları, ayarlar, finansman alanında ve bankacılıkta kullanılan ve bileşik faize dayalı matematik yöntemleri.

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

BDE 101

Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar-I

0

1

-

-

 

 

SEÇMELİ DERS

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Kredi

AKTS

LOJ 109

Genel Muhasebe

3

0

3

3

3

Muhasebenin tanımı, muhasebenin ilkeleri, bilanço ve gelir tablosu, muhasebe defter ve belgeleri, muhasebe süreci, mal alım ve satım incelemelerinin sürekli envanter yöntemine göre kayıt edilmesi. Hazır değerler ve menkul kıymetler, alacaklar duran varlıklar, borçlar, mali borçlar, öz kaynaklar, gelirler ve giderler, dönem sonu envanter işlemleri, hesapların kapatılması, dönem sonu mali tabloların düzenlenmesi.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Kredi

AKTS

LOJ 111

Pazarlama İlkeleri

3

0

3

3

4

Temel kavramlar, tüketici pazarları ve endüstriyel pazarlar, pazar bölümlendirme ve hedef pazar seçimi, mamul ve fiyat kavramlarının açıklanması,dağıtım kanalları ve fiziksel dağıtım yöntemleri, pazarlamada tutundurma faaliyetleri, pazarlama araştırmasının açıklanması, pazar araştırma yöntemleri, pazarlama yönetimi ve uluslar arası pazarlama yönetimi.

II.YARIYIL

 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZTD 102

Türk Dili-II

2

0

2

2

2

 

Özel ve resmi ilanlar. İş ve işçi arama ilanları ile bunların anlaşılması, hazırlanması. Bir genelgenin, bir resmi yazının, düşünce yazısının anlaşılması, özetlenmesi, kaleme alınması. Bir iş yerinin tanıtılması. Bir düşünce veya görüşü ileri sürmek. Bilgi derlemek. Bu bilgilerle konuşma yapmak.  

 

 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZAI 102

Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi-II

2

0

2

2

2

 

Siyasal, Toplumsal, Hukuk, Ekonomi ve Eğitim Alanlarında Yapılan İnkılaplar, Türkiye Cumhuriyetine Karşı Ayaklanmalar, Atatürk Dönemi’nin İç ve Dış Siyaseti, Atatürk’ün Ölümü, Türkiye ve Dünyadaki Yankıları, Atatürk İlkeleri, 2.Dünya Savaşı ve Türkiye, Çok Partili Sisteme Geçiş, 1960 ve 1982 Anayasalar 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZYD 102

Yabancı Dil-II

2

0

2

2

2

 

Yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak isteneni doğru olarak anlayabilme, Amaca uygun yazım tekniğini kullanarak anlaşılır şekilde yazabilme, Anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde sözle ifade edebilme.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Kredi

AKTS

LOJ 102

Dış Ticaret İşlemleri

2

0

2

2

3

Dış ticarete genel bakış, geçmişten bugüne dış ticaretin gelişimi, dış ticarete gereksinim duyulmasının nedenleri, MTO, Tacir sıfatının kazanılması, uluslararası satış sözleşmeleri, teslim şekilleri, ödeme şekilleri, örnek uygulamalar.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Kredi

AKTS

LOJ 104

Lojistiğin Temel İlkeleri-II

2

0

2

2

3

Temel lojistik kavramlarının tanıtımı, tedarik zincirleri ve uygulama alanları, lojistiğin fiziksel dağıtım ve tedarik ağı sistemlerinin açıklanması, dış kaynak kullanımı, lojistik bilgi sistemleri, entegre lojistik ve lojistiğin temel fonksiyonlarının tanıtımı.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Kredi

AKTS

LOJ 106

Lojistik İktisadı

2

0

2

2

2

Gayri safi milli hasıla-milli gelir ve hesaplanması, istihdam ve işsizlik, milli  gelir ve istihdamı belirleyen faktörler, çarpan mekanizması, kapalı ve açık ekonomilerde milli  gelir dengesi, para arzı, para talebi ve faiz, paranın değeri ve fiyatlar genel düzeyi, devletin ekonomik hayata müdahalesi, para ve maliye politikaları.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Kredi

AKTS

MAT 102

Matematik-II

2

0

2

2

3

Doğrusal ve II. Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri. Limit ve Süreklilik, Türev kavramı, Türev Uygulamaları, Belirsiz İnteg

Bu içerik 09.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 41609 kez okundu.