Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ders İçeriği Yeni Müfredat

 

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

EDİRNE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI

DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

1. SINIF GÜZ YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

ZTD101

Türk Dili-I

2

-

2

2

Z

2

ZAI101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

-

2

2

Z

2

ZYD101

Yabancı Dil-I

2

-

2

2

Z

2

ISL101

İşletme Yönetimi I

3

-

3

3

M

4

MVU101

Muhasebe I

3

1

4

3,5

Z/M

5

MVU103

Mikro Ekonomi

2

1

3

2,5

M

4

MAT100

Matematik

2

-

2

2

M

3

HUK100

Temel Hukuk

2

-

2

2

M

4

BDE101

Seçmeli(Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar-I)

-

1

1

-

S

-

 

Seçmeli Dersler*

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

18

3

21

19

 

26

 

 

SEÇMELİ DERSLER*(Alan İçi)

MVU105

*Ofis Programları-I

2

1

3

2,5

S

4

  

GENEL TOPLAM

20

4

24

21,5

 

30

 

 * 1. Sınıf Güz Dönemi için Seçmeli Dersler * havuzundan Alan içi en az 4 AKTS ders seçilmek zorundadır.

 

1. SINIF BAHAR YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

ZTD 102

Türk Dili-II

2

-

2

2

Z

2

ZAI 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

-

2

2

Z

2

ZYD 102

Yabancı Dil II

2

-

2

2

Z

2

ISL102

İşletme Yönetimi II

2

1

3

2,5

M

5

MVU102

Muhasebe II

3

1

4

3,5

Z/M

4

MVU104

Makro Ekonomi

2

1

3

2,5

M

4

MVU106

Ticari Matematik

2

-

2

2

M

2

BDE102

Seçmeli(Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar-II)

-

1

1

-

S

-

 

Seçmeli Dersler*

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

15

4

19

16,5

 

21

 

 

SEÇMELİ DERSLER*(Alan İçi)

MVU108

*Ticaret Hukuku

2

-

2

2

S

3

MVU110

*Ofis Programları-II

2

1

3

2,5

S

4

 

 

SEÇMELİ DERSLER*(Alan dışı)

ILT 100

*İletişim

2

-

2

2

ÜS

2

 

GENEL TOPLAM

21

5

26

23

 

30

 

 

 

 * 1. Sınıf Bahar Dönemi için Seçmeli Dersler * havuzundan Alan içi en az  7 Alan dışı 2 AKTS ders seçilmek zorundadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

EDİRNE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI

DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

2. SINIF GÜZ YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

MVU201

Paket Programları-I

3

1

4

3,5

M

5

MVU203

Maliyet Muhasebesi

3

1

4

3,5

M

4

MVU205

Şirketler Muhasebesi

2

1

3

2,5

M

3

MVU207

Kamu Maliyesi

2

-

2

2

M

2

MVU209

Dış Ticaret İşlemleri

2

-

2

2

M

2

MVU211

Vergi Hukuku

2

-

2

2

M

3

 

Seçmeli Dersler*

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

14

3

17

15,5

 

19

 

 

SEÇMELİ DERSLER*

 

 

 

 

 

 

 

 

MVU213

*Araştırma Yöntem ve Teknikleri

-

2

2

1

S

3

MVU215

*Banka Muhasebesi

2

1

3

2,5

S

4

MVU217

Mesleki Yabancı Dil- I

2

-

2

2

S

2

MVU219

*İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

2

-

2

2

S

2

SEÇMELİ DERSLER (Üniversite Havuzu-Alan Dışı)

DTİ205

*Türkiye  Ekonomisi ve Avrupa Birliği

2

-

2

2

ÜS

2

               GENEL TOPLAM

20

6

26

23

 

30

                           

 

   * 2. Sınıf Güz Dönemi için Seçmeli Dersler * havuzundan Alan içi en az 9 AKTS Alan dışı en az 2 AKTS ders seçilmek zorundadır.

.

2. SINIF BAHAR YARIYILI

 

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

MVU202

Paket Programlar-II

3

1

4

3,5

M

5

MVU204

Finansal Yönetim

3

1

4

3,5

M

4

MVU206

Mali Tablolar ve Analiz

3

1

4

3,5

M

4

MVU208

Muhasebe Denetimi

2

1

3

2,5

M

3

MVU210

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

2

-

2

2

M

3

MVU212

Meslek Etiği

2

-

2

2

M

2

MVU214

Türk Vergi Sistemi

2

1

3

2,5

M

3

 

Seçmeli Dersler*

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

17

5

22

19,5

 

24

 

 

SEÇMELİ DERSLER*(Alan İçi)

MVU216

Elektronik Ticaret

2

-

2

2

S

2

MVU218

*İstatistik

2

-

2

2

S

2

MVU222

*İnşaat Muhasebesi

1

1

2

1,5

S

2

MVU220

Mesleki Yabancı Dil- II

3

-

3

3

S

2

SEÇMELİ DERSLER (Üniversite Havuzu-Alan Dışı)

ISL103

*Kalite Yönetim Sistemleri

2

-

2

2

ÜS

2

 

  

GENEL TOPLAM

22

6

28

25

 

30

  

*2. Sınıf Bahar Dönemi için Seçmeli Dersler * havuzundan Alan içi en az  4 AKTS Alan dışı 2 AKTS ders seçilmek zorundadır.

Z: Zorunlu Ders,        M: Meslek Dersi,       S: Seçmeli Ders                                       

Toplam Ders Saati:104             Toplam AKTS:120

                                                                                              40 iş günü zorunlu staj (30 saat= 1 AKTS):     Toplam  AKTS:  11

                                                                                                                                                                           

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

İş Saati

Z/M/S

AKTS

MVU-001

Endüstiriye Dayalı Eğitim (STAJ)

0

0

40 İş Günü

320

Z

11

 

I.YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZTD 101

Türk Dili-I

2

0

2

2

2

 

Temel dil bilgisi kuralları, Kelime çeşitleri, Zamanlar ve anlatım içinde zaman uygunluğu. Dünya dil grupları. Türkçe’nin dünya dil grupları arasındaki yeri. Sözlü ve yazılı anlatım şekilleri. İmla, noktalama ve yazım kuralları. Doğru cümle kurma, cümle çözümlemesi.  

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZAI 101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

2

0

2

2

2

 

İnkılap, İhtilal, Reform Kavramları, 19.yy. Sonunda Osmanlı Devleti’nin Durumu, 1.Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesi, İşgaller ve Tepkiler, Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı, Kongreler ve Teşkilatlanma, Misak-ı Milli ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı Ayaklanmalar, Milli Cepheler, Mudanya ve Lozan 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZYD 101

Yabancı Dil-I

2

0

2

2

2

 

Yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak isteneni doğru olarak anlayabilme, Amaca uygun yazım tekniğini kullanarak anlaşılır şekilde yazabilme, Anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde sözle ifade edebilme.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

İSL 101

İşletme Yönetimi-I

3

0

3

3

4

 

Mikro ekonomik Verileri Takip Etmek, Makroekonomik Göstergeleri Analiz Etmek, Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek, Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek, Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek, İşletmenin Çevresini Tanımak, Talep Analizi ve Tahmini Yapmak, İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek, İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek İş yerinin Kapasitesini Belirlemek, Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak, İş yeri ve Üretim Planı Yapmak, Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek, Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

MVU 101

Muhasebe-I

3

1

4

3,5

5

 

Muhasebe usul ve esaslarını uygulamak, Ana ve alt hesapları oluşturmak, Açılış kaydı düzenlemek, Açılış ve kapanış bilânçosu düzenlemek, Büyük defter düzenlemek, Mizan düzenlemek, Dönen varlıkları kaydetmek, Duran varlıkları kaydetmek 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

MVU 103

Mikro Ekonomi

2

1

3

2,5

4

 

Ekonominin özellikleri ile ilgili bilgi edinmek, Üretimi sınıflandırmak, İhtiyaçları belirlemek, Faydayı sınıflandırmak, Diğer iktisadi kavramlarla ilgili bilgi edinmek,Tüketici dengesini belirlemek,Talep oluşumunu belirlemek,Talep esnekliği çeşitlerini ayırt etmek, Üretici dengesini belirlemek  Arz oluşumunu belirlemek, Maliyet analizleri yapmak, Piyasa türlerini sınıflandırmak, Farklı piyasalarda denge oluşumunu ayırmak, Farklı piyasalarda denge oluşumunu ayırmak

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

MAT 100

Matematik

2

0

2

2

3

 

  Kümeler, Sayı Sistemleri, Üslü ve Köklü İfadeler, Özdeşlikler, I. ve II. Derece Denklemler; Oran ve Orantı Tanımları, Çeşitleri, Orantı Yardımıyla Problem Çözme; Yüzde ve Faiz Oranları: Yüzde ve Faiz Hesapları; Fonksiyonlar: Bağıntı ve Fonksiyon Kavramları, Fonksiyonlarla İşlemler, Doğrusal ve II. Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri. Limit ve Süreklilik, Türev kavramı, Türev  Uygulamaları, Belirsiz İntegral, Belirli İntegral, Doğrusal Denklem Sistemleri, Matrisler, Determinantlar konularını işler.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

HUK 100

Temel Hukuk

2

0

2

2

4

 

Hukukun Temel Kavramları, Hukuk Sistemi, Kamu Hukuku, Hakkın Tanımı Ve Türleri, Hakkın Kazanılması, Kaybedilmesi, Kullanılması Ve Korunması, Kişilik Kavramı, Türleri, Kazanılması Ve Kaybedilmesi, Kişiliğe Bağlı Hak Ve Ehliyetler, Aile Hukuku Ve Hükümleri, Borç Kavramı, Borcu Doğuran Sebepler, Borcun İfası, Sona Ermesi, Temsil, Eşya Kavramı, Mülkiyet Devir Ve Rehin İşlemleri, İcra ve İflas İşlemleri

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

BDE 101

Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar-I

0

1

1

-

-

 

SEÇMELİ DERS

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

MVU 105

Ofis Programları-I

2

1

3

2,5

4

 

Belge hazırlayıp biçimlendirmek, Belge denetim yazımlarını kullanmak, Belgeye ekleme ve düzenleme yapmak, Sayfa düzenlemesi yapmak, Sayfaların gözden geçirme işlemlerini yapmak Belgeyi yazıcıdan çıkarmak, Belge içine tablo oluşturmak, Belgeyle ilgili karmaşık uygulamalar yapmak, Klavye hızlı erişim fonksiyonları tanımlamak, Özgeçmiş hazırlamak, Dilekçe yazmak, Resmi yazı yazmak, Resmi yazıları postalamak, Tablo ve grafik oluşturmak, Tablolarda hesaplama yapmak

 

II.YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZTD 102

Türk Dili-II

2

0

2

2

2

 

Özel ve resmi ilanlar. İş ve işçi arama ilanları ile bunların anlaşılması, hazırlanması. Bir genelgenin, bir resmi yazının, düşünce yazısının anlaşılması, özetlenmesi, kaleme alınması. Bir iş yerinin tanıtılması. Bir düşünce veya görüşü ileri sürmek. Bilgi derlemek. Bu bilgilerle konuşma yapmak.  

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZAI 102

Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi-II

2

0

2

2

2

 

Siyasal, Toplumsal, Hukuk, Ekonomi ve Eğitim Alanlarında Yapılan İnkılaplar, Türkiye Cumhuriyetine Karşı Ayaklanmalar, Atatürk Dönemi’nin İç ve Dış Siyaseti, Atatürk’ün Ölümü, Türkiye ve Dünyadaki Yankıları, Atatürk İlkeleri, 2.Dünya Savaşı ve Türkiye, Çok Partili Sisteme Geçiş, 1960 ve 1982 Anayasalar 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZYD 102

Yabancı Dil-II

2

0

2

2

2

 

Yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak isteneni doğru olarak anlayabilme, Amaca uygun yazım tekniğini kullanarak anlaşılır şekilde yazabilme, Anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde sözle ifade edebilme.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ISL 102

İşletme Yönetimi-II

2

1

3

2,5

5

 

Planlama Yapmak, Örgütleme Yapmak, Yöneltmek, Koordinasyon Sağlamak,Denetim Yapmak,İş Analizi Yapılmasını Sağlamak, İnsan Kaynaklarını Planlamak, İşgören Adayı Bulmak, İşgöreni Seçmek, İşe Alıştırma(Oryantasyon) Eğitimi Vermek, Performansını Değerleme, Eğitilmesini Sağlamak, Kariyer Planlaması Yapmak, İş Değerleme, Ücretlendirmek, Üretimi Planlamak, Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak, Kapasite ve Stok Planlaması, Hedef Pazarı Belirlemek, Ürün Geliştirme, Fiyatlandırma Politikalarını Belirlemek, Müşteri İlişkilerini Yönetmek, Gelir ve Gider Hesaplarını Yönetmek, Borç ve Alacakları Yönetmek, Varlıkları Yönetmek, Kaynakları Yönetmek

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

MVU 102

Muhasebe-II

3

1

4

3,5

4

 

Kısa vadeli yabancı kaynakları kaydetmek, Uzun vadeli yabancı kaynakları kaydetmek, Öz kaynakları kaydetmek, Gelir ve gider hesaplarını belirlemek, Gelir tablosu düzenlemek, Satışların maliyeti tablosunu düzenlemek, Nazım hesapları kaydetmek, Envanter işlemleri yapmak, Sektör bazlı örnek uygulama yapmak, Türk Muhasebe standartlarını sıralamak

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

MVU 104

Makro Ekonomi

2

1

3

2,5

4

 

Üretimi ve katma değeri hesaplamak, Ekonomik faaliyetleri ölçmek, Para piyasasını takip etmek, Para politikalarını takip etmek, Mal piyasasında denge oluşumunu analiz etmek, Para piyasasındaki denge oluşumunu analiz etmek, Emek piyasasında denge oluşumunu analiz etmek

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

MVU 106

Ticari Matematik

2

0

2

2

2

 

Yüzde ve binde hesaplarını kullanmak, Oran ve orantıyı hesaplamak, Karışım, bileşim ve alaşım hesaplamaları yapmak, Maliyeti ve satışı hesaplamak, Faiz hesaplarını uygulamak, Iskonto hesaplarını uygulamak

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

BDE 102

Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar-II

0

1

1

-

-

 

 

 

 

 

 

 

SEÇMELİ DERS

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

MVU 108

Ticaret Hukuku

2

0

2

2

3

 

 Ticaret hukuku kavramı, tacir ve tacir sıfatının sonuçları, ticaret unvanı, ticari adlar, ticaret sicili, ticari defterler, tüccar yardımcıları, ortaklık kavramı, kolektif ortaklık Komandit ortaklıklar, anonim ortaklıklar ve anonim ortaklığın kuruluşu, l

Bu içerik 09.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 18425 kez okundu.