Pazarlama Ders İçeriği Eski Müfredat

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

EDİRNE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

PAZARLAMA / DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ

PAZARLAMA PROGRAMI

DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

 

1. SINIF GÜZ YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

ZTD 101

Türk Dili-I

2

-

2

2

Z

2

ZAI 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

2

-

2

2

Z

2

ZYD 103

Yabancı Dil-I

4

-

4

4

Z

4

PZR104

Matematik

3

-

3

3

M

7

PZR 105

Ekonomi

3

-

3

3

M

5

PZR 106

Pazarlama İlkeleri

3

2

5

4

M

6

 

Seçmeli(Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar-I)

-

1

1

-

S

-

 

Seçmeli Dersler*

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

17

3

20

18

 

26

 

 

SEÇMELİ DERSLER*

PZR 107

*İşletme Yönetimi-I

2

1

3

2,5

S

4

PZR 108

*Temel Hukuk

2

-

2

2

S

3

PZR 109

*Meslek Etiği

2

-

2

2

S

2

 

  

GENEL TOPLAM

23

4

27

24,5

 

35

 

 * 1. Sınıf Güz Dönemi için Seçmeli Dersler * havuzundan en az 7 ders saatlik ders seçilmek zorundadır.

 

1. SINIF BAHAR YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

ZTD 201

Türk Dili-II

2

-

2

2

Z

2

ZAI 202

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

2

-

2

2

Z

2

ZYD 203

Yabancı Dil-II

4

-

4

4

Z

4

PZR 204

İstatistik

3

-

3

3

M

3

PZR 205

İletişim

2

-

2

2

M

5

 

Seçmeli(Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar-II)

-

1

1

-

S

-

 

Seçmeli Dersler*

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

13

1

14

13

 

16

 

 

SEÇMELİ DERSLER*

PZR 206

*İşletme Yönetimi-II

2

1

3

2,5

S

5

PZR 207

*Bilgi ve İletişim Teknolojileri

2

1

3

2,5

S

4

PZR 208

Ticari Matematik

2

-

2

2

S

2

PZR 209

*Ticaret Hukuku

2

-

2

2

S

3

 

  

GENEL TOPLAM

19

3

22

20

 

28

  

 * 1. Sınıf Bahar Dönemi için Seçmeli Dersler * havuzundan en az 8 ders saatlik ders seçilmek zorundadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDİRNE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

PAZARLAMA / DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ

PAZARLAMA PROGRAMI

DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

 

 

2. SINIF GÜZ YARIYILI

 

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

PZR 301

Global Pazarlama

2

-

2

2

M

2

PZR 302

Pazarlama Araştırması

3

-

3

3

M

3

PZR 303

Tedarik Zinciri Yönetimi

2

-

2

2

M

2

PZR 304

Pazarlamada İletişim Teknikleri

2

2

4

3

M

4

PZR 305

Satış Yönetimi

4

2

6

5

M

12

PZR 306

Müşteri İlişkileri Yönetimi

2

-

2

2

M

4

PZR 307

Kalite Yönetim Sistemleri

2

-

2

2

M

2

PZR 308

Mesleki Yabancı Dil-I

2

-

2

2

M

2

 

Seçmeli Dersler *

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

19

4

23

21

 

31

 

 

SEÇMELİ DERSLER*

PZR 309

*Genel Muhasebe

3

1

4

3,5

S

4

 

  

GENEL TOPLAM

22

5

27

24,5

 

35

    

* 2. Sınıf Güz Dönemi için Seçmeli Dersler * havuzundan en az 4 ders saatlik ders seçilmek zorundadır.

 

2. SINIF BAHAR YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

PZR 401

Parekende Yönetimi

3

-

3

3

M

5

PZR 402

Tüketici Davranışları

3

-

3

3

M

2

PZR 403

Marka Yönetimi

2

-

2

2

M

2

PZR 404

İhracat Teknikleri

2

-

2

2

M

2

PZR 405

Elektronik Pazarlama

2

-

2

2

M

2

PZR 406

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

-

2

2

1

M

3

PZR 407

Pazarlama Mevzuatı

2

-

2

2

M

2

PZR 408

Satış Saha Planlaması

2

-

2

2

M

7

PZR 409

Satış Gücü Eğitimi

2

2

4

3

M

9

 

Seçmeli Dersler *

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

18

4

22

20

 

34

 

 

SEÇMELİ DERSLER*

PZR 410

*İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

2

-

2

2

S

2

 

  

GENEL TOPLAM

20

4

24

22

 

36

  

 * 2. Sınıf Bahar Dönemi için Seçmeli Dersler * havuzundan en az 2 ders saatlik ders seçilmek zorundadır.

Z: Zorunlu Ders,        M: Meslek Dersi,       S: Seçmeli Ders                                       

    Toplam Ders Saati: 100                    Toplam AKTS:  133

                                                                                              40 iş günü zorunlu staj (30 saat= 1 AKTS): Toplam AKTS:  11

                                                                                                                                                            Toplam AKTS:144

 

 

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

İş Saati

Z/M/S

AKTS

PZRST-001

Endüstiriye Dayalı Eğitim (STAJ)

0

0

40 İş Günü

320

Z

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZTD 101

Türk Dili-I

2

0

2

2

2

 

Temel dil bilgisi kuralları, Kelime çeşitleri, Zamanlar ve anlatım içinde zaman uygunluğu. Dünya dil grupları. Türkçe’nin dünya dil grupları arasındaki yeri. Sözlü ve yazılı anlatım şekilleri. İmla, noktalama ve yazım kuralları. Doğru cümle kurma, cümle çözümlemesi.  

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZAI 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

2

0

2

2

2

 

İnkılap, İhtilal, Reform Kavramları, 19.yy. Sonunda Osmanlı Devleti’nin Durumu, 1.Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesi, İşgaller ve Tepkiler, Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı, Kongreler ve Teşkilatlanma, Misak-ı Milli ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı Ayaklanmalar, Milli Cepheler, Mudanya ve Lozan 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZYD 103

Yabancı Dil-I

4

0

4

4

4

 

Yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak isteneni doğru olarak anlayabilme, Amaca uygun yazım tekniğini kullanarak anlaşılır şekilde yazabilme, Anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde sözle ifade edebilme.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

PZR 104

Matematik

3

0

3

3

7

 

Kümelerle ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak,Sayılarla ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak,Ondalık kesirler ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak,Karmaşık sayıların karmaşık düzlem ile ilgili temel işlemlerini mesleğinde uygulamak,Karmaşık sayıların kutupsal koordinatları ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak,Temel fonksiyon işlemleri ile ilgili mesleğinde uygulama,Fonksiyon çeşitleri ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak,Limitle ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak,Süreklilik ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak,Türev ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak,Fonksiyon grafikleri ile ilgili mesleki uygulamalar yapmak,Olası durumları belirleme ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak,Olayların olma olasılıklarını hesaplamalarla ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak,Denklemler ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak,Eşitsizliklerle ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

PZR 105

Ekonomi

3

0

3

3

5

 

Ekonominin temel kavramlarını tanımak, Ekonomik analiz yöntemlerini ve ekonomik sistemlerini tanımak,Talebi belirleyen faktörleri ve talep esnekliğini analiz etmek,Tüketici denge oluşumunu analiz etmek,Arzı belirleyen faktörleri ve arz esnekliğini analiz etmek,Üretici denge oluşumunu analiz etmek,Üretim maliyetleriyle ilgili temel kavramları tanımak,Piyasa dengesinin oluşumunu kavramak,Talebi etkileyen faktörlerin piyasa dengesine etkilerini analiz etmek,Arzı etkileyen faktörlerin piyasa dengesine etkilerini analiz etmek,İstihdamın ekonomik etkilerini analiz etmek,Fiyatlar genel düzeyindeki değişmelerin etkilerini analiz etmek, Üretim düzeyindeki değişmelerin etkilerini analiz etmek,Para arz ve talebini analiz etmek,Para politikalarını ve etkilerini kavramak,Maliye politikalarını ve etkilerini kavramak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

PZR 106

Pazarlama İlkeleri

3

2

5

4

6

 

İşletmenin mevcut pazarlama anlayışını analiz etmek, İşletme ve pazarın durumuna göre pazarlama anlayışını belirlemek,Kontrol edilemeyen değişkenleri belirlemek,Pazar bölümlerini değerlendirmek, Uygun bölümlerin hedef pazar olarak saptanmasına katkı sağlamak, Ürünün farklılaştırılmasına yardımcı olmak,Ürünün konumlandırılmasına yardımcı olmak,Ürünün yaşam dönemlerini saptayarak tedbirler alma,Fiyatın belirlenmesine yardımcı olmak,Fiyatın uyarlanmasını sağlamak,Fiyat değiştirme stratejilerine önerilerde bulunmak,Pazarlama kanallarını belirlemek,Pazarlama kanallarının tasarımının yapılmasına katkı sağlamak,Kanal sistemleri içinden en uygun olanının seçimine katkı sağlamak

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

 

Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar-I

0

1

1

-

-

 

 

 

SEÇMELİ DERS

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

PZR 107

İşletme Yönetimi-I

2

1

3

2,5

4

 

Mikro ekonomik Verileri Takip Etmek, Makro ekonomik Göstergeleri Analiz Etmek,Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek,Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek,Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek,İşletmenin Çevresini Tanımak,Talep Analizi ve Tahmini Yapmak ,İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek,İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek ,İş yerinin Kapasitesini Belirlemek,Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak,İş yeri ve Üretim Planı Yapmak,Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek,Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

PZR 108

Temel Hukuk

2

0

2

2

3

 

Hukukun temel kavramlarını tanımak, Hukuk Sistemini İncelemek, Hak türlerini sınıflandırmak Hakkın kazanılması, kaybedilmesi, kullanılması ve korunması yöntemlerini belirlemek,Kişilik kavramı türleri kazanılması ve kaybedilmesini belirlemek,Kişiliğe bağlı hak ve ehliyeti belirlemek,Aile hukuku ve hükümleri analiz etmek,Borç kavramı, borcu doğuran sebepleri sınıflandırmak,Borcun ifası, sona ermesi, temsil işlemleri yapmak,Sözleşme düzenlemek,Eşya kavramı ve türlerini tanımak, Eşya, mülkiyet,  devir ve rehin işlemleri yapmak,İcra iflas işlemlerini takip etmek

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

PZR 109

Meslek Etiği

2

0

2

2

2

 

Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, Etik sistemlerini incelemek, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, Meslek etiğini incelemek,Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek,Sosyal sorumluluk kavramını incelemek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZTD 201

Türk Dili-II

2

0

2

2

2

 

Özel ve resmi ilanlar. İş ve işçi arama ilanları ile bunların anlaşılması, hazırlanması. Bir genelgenin, bir resmi yazının, düşünce yazısının anlaşılması, özetlenmesi, kaleme alınması. Bir iş yerinin tanıtılması. Bir düşünce veya görüşü ileri sürmek. Bilgi derlemek. Bu bilgilerle konuşma yapmak.  

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZAI 202

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

2

0

2

2

2

 

Siyasal, Toplumsal, Hukuk, Ekonomi ve Eğitim Alanlarında Yapılan İnkılaplar, Türkiye Cumhuriyetine Karşı Ayaklanmalar, Atatürk Dönemi’nin İç ve Dış Siyaseti, Atatürk’ün Ölümü, Türkiye ve Dünyadaki Yankıları, Atatürk İlkeleri, 2.Dünya Savaşı ve Türkiye, Çok Partili Sisteme Geçiş, 1960 ve 1982 Anayasalar 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZYD 203

Yabancı Dil-II

4

0

4

4

4

 

Yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak isteneni doğru olarak anlayabilme, Amaca uygun yazım tekniğini kullanarak anlaşılır şekilde yazabilme, Anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde sözle ifade edebilme.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

PZR 204

İstatistik

3

0

3

3

3

 

Tanımlayıcı istatistiki bilgileri belirlemek, En uygun olan tanımlayıcı istatistiki araçları tespit etmek ve kullanmak,Araştırma amacını belirlemek,Ana kütle ve uygun örnek kitleyi belirlemek,Uygun veri toplamak,Toplanan verilerin paket programlarla işlenmesi,Verilerin iki değişkenli analizi, Bulguların yorumlanması ve raporlanması

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

PZR 205

İletişim

2

0

2

2

5

 

Amaca uygun iletişim türünü seçmek,Sözlü iletişim kurmak,Yazılı iletişim kurmak,Sözsüz iletişim kurmak,Türkçeyi etkin kullanmak,Türkçeyi etkin yazmak,Örgüt içi biçimsel iletişim sağlamak Örgüt içi biçimsel olmayan iletişim sağlamak,Örgüt dışı iletişim kurmak,İletişim aralarını etkin ve verimli kullanmak

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

 

Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar-II

0

1

1

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÇMELİ DERS

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

PZR 206

İşletme Yönetimi-II

2

1

3

2,5

5

 

Planlama Yapmak,Örgütleme Yapmak,Yöneltmek,Koordinasyon Sağlamak,Denetim Yapmak,İş Analizi Yapılmasını Sağlamak,İnsan Kaynaklarını Planlamak,İşgören Adayı Bulmak,İşgöreni Seçmek,İşe Alıştırma(Oryantasyon) Eğitimi Vermek,İşgören Performansını Değerleme,İşgörenin Eğitilmesini Sağlamak,Kariyer Planlaması Yapmak,İş Değerleme,Ücretlendirmek,Üretimi Planlamak, Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak,Kapasite ve Stok Planlaması,Hedef Pazarı Belirlemek,Ürün Geliştirme,Fiyatlandırma Politikalarını Belirlemek,Tutundurma Politikalarını Belirlemek,Dağıtım Politikalarını Belirlemek,Müşteri İlişkilerini Yönetmek,Gelir ve Gider Hesaplarını Yönetmek,Borç ve Alacakları Yönetmek,Varlıkları Yönetmek,Kaynakları Yönetmek

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

PZR 207

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

2

1

3

2,5

4

 

İnternet Ve İnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, Haber Grupları / Forumlar,Web Tabanlı Öğrenme,Kişisel Web Sitesi Hazırlama,Elektronik Ticaret,Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş,İnternet Ve Kariyer,İş Görüşmesine Hazırlık,İşlem Tablosu,Formüller Ve Fonksiyonlar,Grafikler,Sunu Hazırlama,Tanıtıcı Materyal Hazırlama

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

PZR 208

Ticari Matematik

2

0

2

2

2

 

Yüzde ve binde hesaplarını kullanmak, Oran ve orantıyı hesaplamak, Karışım, bileşim ve alaşım hesaplamaları yapmak, Maliyeti ve satışı hesaplamak, Faiz hesaplarını uygulamak,Iskonto hesaplarını uygulamak

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

PZR 209

Ticaret Hukuku

2

0

2

2

3

 

Ticaret hukuk sistemini sınıflandırmak, Ticari İş ve hükümleri yorumlamak,Ticari ve Mali Yargı Sisteminin yapı ve işleyişini izlemek,Ticaret Sicili işlemlerini izlemek,Tacir Sıfatı, tacire ilişkin hüküm ve sonuçları izlemek,Tacir Yardımcılarının görevlerini belirlemek,Ticaret Unvanı, işletme adı, marka ve patent işlemleri yapmak,Defter türlerini tanımak,Rekabet ve haksız rekabet hükümleri ile sonuçlarını belirlemek,Ticaret Şirketlerini sınıflandırmak,Ticaret şirketlerinin Pay senetleri ve menkul kıymetlerle ilgili işlemler yapmak,Ticaret Şirketlerinin iflas ve rehin işlemlerini yapmak,Kıymetli Evrak, sorumluluklar, ihraç ve devir işlemleri yapmak,Kambiyo senetleriyle ilgili işlemler yapmak

 

 

III.YARIYIL

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

PZR 301

Bu içerik 09.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 1855 kez okundu.