Pazarlama Ders İçeriği Yeni Müfredat

 

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

EDİRNE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ

PAZARLAMA PROGRAMI

DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

1. SINIF GÜZ YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

ZTD101

Türk Dili-I

2

-

2

2

Z

2

ZAI101

Atatürk İlkeleri  ve İnkilap Tarihi-I

2

-

2

2

Z

2

ZYD101

Yabancı Dil-I

2

-

2

2

Z

2

ISL101

İşletme Yönetimi-I

3

-

3

3

M

4

HUK100

Temel Hukuk

2

-

2

2

Z/M

2

MVU100

Genel Muhasebe

3

1

4

3,5

Z/M

3

PZL101

Mikro Ekonomi

2

-

2

2

M

3

MAT100

Matematik

3

-

3

3

M

3

PZL105

Pazarlama İlkeleri

3

2

5

4

M

5

BDE101

Seçmeli(Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar-I)

-

1

1

-

S

-

 

TOPLAM

22

4

26

23,5

 

26

 

 

SEÇMELİ DERSLER (Alan içi)

BTP 100

*Bilgi ve İletişim Teknolojisi

2

1

3

2,5

S

4

 

GENEL TOPLAM

24

5

29

26

 

30

*1.Sınıf Güz Dönemi için Seçmeli Dersler (Meslek Yüksekokulu) havuzundan alan içi en az 4 AKTS Değerinde ders seçilmek zorundadır.

*1.Sınıf Bahar Dönemi için Seçmeli Dersler (Üniversite) havuzundan ders alınmayacaktır.

 

1. SINIF BAHAR YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

ZTD102

Türk Dili-II

2

-

2

2

Z

2

ZAI102

Atatürk İlkeleri  ve İnkilap Tarihi-II

2

-

2

2

Z

2

ZYD102

Yabancı Dil-II

2

-

2

2

Z

2

ISL102

İşletme Yönetimi-II

2

1

3

2,5

M

5

PZL102

Makro  Ekonomi

2

-

2

2

Z/M

3

PZL104

İstatistik

2

1

3

2,5

M

5

PZL106

İletişim

2

-

2

2

M

3

BDE102

Seçmeli(Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar-II)

-

1

1

-

S

-

 

Seçmeli Dersler *

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

14

3

17

15

 

22

 

 

SEÇMELİ DERSLER (Alan İçi)

PZL108

*Ticari  Matematik

2

-

2

2

S

3

PZL110

*Ticaret Hukuku

2

-

2

2

S

3

 

 

SEÇMELİ DERSLER (Üniversite Havuzu alan dışı)

DTİ106

*İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

2

-

2

2

ÜS

2

 

GENEL TOPLAM

20

3

23

21

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

EDİRNE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ

PAZARLAMA PROGRAMI

DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

2. SINIF GÜZ YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

PZL201

Global Pazarlama

2

-

2

2

M

2

PZL203

Pazarlama Araştırması

3

-

3

3

M

3

PZL205

Tedarik Zinciri Yönetimi

2

-

2

2

M

2

PZL207

Pazarlamada İletişim Teknikleri

2

2

4

3

M

5

PZL209

Satış Yönetimi

4

2

6

5

M

8

PZL211

Müşteri İlişkileri Yönetimi

2

-

2

2

M

3

 

TOPLAM

15

4

19

17

 

23

 

 

SEÇMELİ DERSLER (Alan İçi)

PZL213

*Araştırma Yöntem ve Teknikleri

-

2

2

1

S

3

ISL103

*Kalite Yönetim Sistemleri

2

-

2

2

S

2

PZL215

Mesleki Yabancı Dil

2

-

2

2

S

2

 

 

SEÇMELİ DERSLER (Üniversite Havuzu alan dışı)

DTİ 205

*Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği

2

-

2

2

ÜS

2

       

GENEL TOPLAM

19

6

25

22

 

30

 

   *2. Sınıf Güz Dönemi için Seçmeli Dersler * havuzundan Alan içi en az 5 Alan dışı 2 AKTS ders seçilmek zorundadır.

2. SINIF BAHAR YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

PZL202

Perakende  Yönetimi

3

-

3

3

M

5

PZL204

Tüketici Davranışları

3

-

3

3

M

2

PZL206

Marka Yönetimi

2

-

2

2

M

2

PZL208

İhracat Teknikleri

2

-

2

2

M

2

PZL210

Elektronik Pazarlama

2

-

2

2

M

2

PZL212

Meslek Etiği

2

-

2

2

M

2

PZL214

Satış Saha Planlaması

2

-

2

2

S

4

 

TOPLAM

16

-

16

16

 

19

 

 

SEÇMELİ DERSLER (Alan İçi)

PZL216

*Pazarlama Mevzuatı

2

-

2

2

S

4

PZL218

*Satış Gücü Eğitimi

2

2

4

3

S

5

PZL220

Hizmet Pazarlaması

2

-

2

2

S

4

PZL222

Doğrudan Pazarlama

2

2

4

3

S

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÇMELİ DERSLER (Üniversite Havuzu alan dışı)

DTİ 208

*Uluslar arası Pazarlama

2

-

2

2

ÜS

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

24

2

26

23

 

30

 

* 2. Sınıf Bahar Dönemi için Seçmeli Dersler * havuzundan Alan içi en az 9 AKTS Alan dışı 2 AKTS ders seçilmek zorundadır.

Z: Zorunlu Ders,         M: Meslek Dersi,        S: Seçmeli Ders                                       

 

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

İş Saati

Z/M/S

AKTS

PZL 001

Endüstiriye Dayalı Eğitim (STAJ)

0

0

40 İş Günü

320

Z

11

 

 

 

 

 

I.YARIYIL

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZTD 101

Türk Dili-I

2

0

2

2

2

 

Temel dil bilgisi kuralları, Kelime çeşitleri, Zamanlar ve anlatım içinde zaman uygunluğu. Dünya dil grupları. Türkçe’nin dünya dil grupları arasındaki yeri. Sözlü ve yazılı anlatım şekilleri. İmla, noktalama ve yazım kuralları. Doğru cümle kurma, cümle çözümlemesi.  

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZAI 101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

2

0

2

2

2

 

İnkılap, İhtilal, Reform Kavramları, 19.yy. Sonunda Osmanlı Devleti’nin Durumu, 1.Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesi, İşgaller ve Tepkiler, Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı, Kongreler ve Teşkilatlanma, Misak-ı Milli ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı Ayaklanmalar, Milli Cepheler, Mudanya ve Lozan 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZYD 101

Yabancı Dil-I

2

0

2

2

2

 

Yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak isteneni doğru olarak anlayabilme, Amaca uygun yazım tekniğini kullanarak anlaşılır şekilde yazabilme, Anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde sözle ifade edebilme.

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ISL 101

İşletme Yönetimi-I

3

0

3

3

4

 

Mikro ekonomik Verileri Takip Etmek, Makro ekonomik Göstergeleri Analiz Etmek, Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek, Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek,Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek,İşletmenin Çevresini Tanımak,Talep Analizi ve Tahmini Yapmak ,İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek,İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek ,İş yerinin Kapasitesini Belirlemek,Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak, İş yeri ve Üretim Planı Yapmak, Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek,Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

HUK 100

Temel Hukuk

2

0

2

2

2

 

Hukukun temel kavramlarını tanımak, Hukuk Sistemini İncelemek, Hak türlerini sınıflandırmak Hakkın kazanılması, kaybedilmesi, kullanılması ve korunması yöntemlerini belirlemek, Kişilik kavramı türleri kazanılması ve kaybedilmesini belirlemek, Kişiliğe bağlı hak ve ehliyeti belirlemek, Aile hukuku ve hükümleri analiz etmek, Borç kavramı, borcu doğuran sebepleri sınıflandırmak, Borcun ifası, sona ermesi, temsil işlemleri yapmak, Sözleşme düzenlemek, Eşya kavramı ve türlerini tanımak, Eşya, mülkiyet,  devir ve rehin işlemleri yapmak, İcra iflas işlemlerini takip etmek

 

 

 

 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

MVU 100

Genel Muhasebe

3

1

4

3,5

3

 

Muhasebe usul ve esaslarını uygulamak, Ana ve alt hesapları oluşturmak, Açılış kaydı düzenlemek, Açılış ve kapanış bilânçosu düzenlemek, Büyük defter düzenlemek, Mizan düzenlemek, Dönen varlıkları kaydetmek, Duran varlıkları kaydetmek, Kısa vadeli yabancı kaynakları kaydetmek, Uzun vadeli yabancı kaynakları kaydetmek, Öz kaynakları kaydetmek, Gelir ve gider hesaplarını belirlemek, Gelir tablosu düzenlemek, Satışların maliyeti tablosunu düzenlemek, Nazım hesapları kaydetmek, Envanter işlemleri yapmak, Sektör bazlı örnek uygulama yapmak,Türk Muhasebe standartlarını sıralamak

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

PZL 101

Mikro Ekonomi

2

0

2

3

 

Ekonomi biliminin konusu ve kapsamı, kıtlık kavramı, temel ekonomik sorunlar, talep ve arzın genel esasları, rekabetçi piyasalarda fiyat oluşumu, tüketici dengesi ve firma dengesi ile ilgili bilgiler, milli gelir ve milli gelir ile yatırım ve tasarruflar arasındaki ilişkiler, para kavramı ve paranın ekonomideki rolü, enflasyon, işsizlik ve istihdam ile ilgili genel bilgiler, uygulamaya yönelik örneklemeler yapılarak öğretilir. 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

MAT 100

Matematik

3

0

3

3

3

 

Kümeler, Sayı Sistemleri, Üslü ve Köklü İfadeler, Özdeşlikler, I. ve II. Derece Denklemler; Oran ve Orantı Tanımları, Çeşitleri, Orantı Yardımıyla Problem Çözme; Yüzde ve Faiz Oranları: Yüzde ve Faiz Hesapları; Fonksiyonlar: Bağıntı ve Fonksiyon Kavramları, Fonksiyonlarla İşlemler, Doğrusal ve II. Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri. Limit ve Süreklilik, Türev kavramı, Türev  Uygulamaları, Belirsiz İntegral, Belirli İntegral, Doğrusal Denklem Sistemleri, Matrisler, Determinantlar konularını işler.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

PZL 105

Pazarlama İlkeleri

3

2

5

4

5

 

İşletmenin mevcut pazarlama anlayışını analiz etmek, İşletme ve pazarın durumuna göre pazarlama anlayışını belirlemek, Kontrol edilemeyen değişkenleri belirlemek, Pazar bölümlerini değerlendirmek, Uygun bölümlerin hedef pazar olarak saptanmasına katkı sağlamak, Ürünün farklılaştırılmasına yardımcı olmak, Ürünün konumlandırılmasına yardımcı olmak, Ürünün yaşam dönemlerini saptayarak tedbirler alma, Fiyatın belirlenmesine yardımcı olmak, Fiyatın uyarlanmasını sağlamak, Fiyat değiştirme stratejilerine önerilerde bulunmak, Pazarlama kanallarını belirlemek, Pazarlama kanallarının tasarımının yapılmasına katkı sağlamak, Kanal sistemleri içinden en uygun olanının seçimine katkı sağlamak

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

BDE 101

Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar-I

0

1

1

-

-

 

 

 

 

 

 

 

SEÇMELİ DERS

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

BTP100

Bilgi ve İletişim Teknolojisi

2

1

3

2,5

4

 

İnternet Ve İnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, Haber Grupları / Forumlar, Web Tabanlı, Öğrenme, Kişisel Web Sitesi Hazırlama, Elektronik Ticaret, Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş, İnternet Ve Kariyer, İş Görüşmesine Hazırlık, İşlem Tablosu, Formüller Ve Fonksiyonlar, Grafikler, Sunu Hazırlama,Tanıtıcı Materyal Hazırlama

 

II.YARIYIL

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZTD 102

Türk Dili-II

2

0

2

2

2

 

Özel ve resmi ilanlar. İş ve işçi arama ilanları ile bunların anlaşılması, hazırlanması. Bir genelgenin, bir resmi yazının, düşünce yazısının anlaşılması, özetlenmesi, kaleme alınması. Bir iş yerinin tanıtılması. Bir düşünce veya görüşü ileri sürmek. Bilgi derlemek. Bu bilgilerle konuşma yapmak.  

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZAI 102

Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi-II

2

0

2

2

2

 

Siyasal, Toplumsal, Hukuk, Ekonomi ve Eğitim Alanlarında Yapılan İnkılaplar, Türkiye Cumhuriyetine Karşı Ayaklanmalar, Atatürk Dönemi’nin İç ve Dış Siyaseti, Atatürk’ün Ölümü, Türkiye ve Dünyadaki Yankıları, Atatürk İlkeleri, 2.Dünya Savaşı ve Türkiye, Çok Partili Sisteme Geçiş, 1960 ve 1982 Anayasalar 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZYD 102

Yabancı Dil-II

2

0

2

2

2

 

Yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak isteneni doğru olarak anlayabilme, Amaca uygun yazım tekniğini kullanarak anlaşılır şekilde yazabilme, Anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde sözle ifade edebilme.

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ISL 102

İşletme Yönetimi-II

2

1

3

2,5

5

 

Planlama Yapmak, Örgütleme Yapmak, Yöneltmek, Koordinasyon Sağlamak, Denetim Yapmak, İş Analizi Yapılmasını Sağlamak, İnsan Kaynaklarını Planlamak, İşgören Adayı Bulmak, İşgöreni Seçmek, İşe Alıştırma       (Oryantasyon) Eğitimi Vermek, İşgören Performansını Değerleme, İşgörenin Eğitilmesini Sağlamak, Kariyer Planlaması Yapmak, İş Değerleme,Ücretlendirmek,Üretimi Planlamak, Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak,Kapasite ve Stok Planlaması,Hedef Pazarı Belirlemek, Ürün Geliştirme, Fiyatlandırma Politikalarını Belirlemek,Tutundurma Politikalarını Belirlemek, Dağıtım Politikalarını Belirlemek, Müşteri İlişkilerini Yönetmek, Gelir ve Gider Hesaplarını Yönetmek, Borç ve Alacakları Yönetmek,Varlıkları Yönetmek, Kaynakları Yönetmek

 

 

 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

PZL 102

Makro Ekonomi

2

0

2

3

 

Gayrisafi milli hasıla, milli gelir, istihdam ve bölüşüm teoremi, işsizlik, tüketim yatırım tasarruf dengesi, kamu kesimi genel dengesi, ,ekonomi politikaları; para ve maliye politikaları, para ve para teorisine giriş, dış ticaret hadleri, döviz piyasası, devalüasyon, büyüme

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

PZL 104

İstatistik

2

1

3

2,5

5

 

Tanımlayıcı istatistiki bilgileri belirlemek, En uygun olan tanımlayıcı istatistiki araçları tespit etmek ve kullanmak, Araştırma amacını belirlemek, Ana kütle ve uygun örnek kitleyi belirlemek, Uygun veri toplamak, Toplanan verilerin paket programlarla işlenmesi, Verilerin iki değişkenli analizi, Bulguların yorumlanması ve raporlanması

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

PZL 106

İletişim

2

0

2

2

3

 

Amaca uygun iletişim türünü seçmek, Sözlü iletişim kurmak, Yazılı iletişim kurmak, Sözsüz iletişim kurmak,Türkçeyi etkin kullanmak,Türkçeyi etkin yazmak, Örgüt içi biçimsel iletişim sağlamak Örgüt içi biçimsel olmayan iletişim sağlamak, Örgüt dışı iletişim kurmak, İletişim aralarını etkin ve verimli kullanmak

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

BDE 102

Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar-II

0

1

1

-

-

 

 

SEÇMELİ DERS

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

PZL108

Ticari Matematik

2

0

2

2

3

 

Yüzde ve binde hesaplarını kullanmak, Oran ve orantıyı hesaplamak, Karışım, bileşim ve alaşım hesaplamaları yapmak, Maliyeti ve satışı hesaplamak, Faiz hesaplarını uygulamak, Iskonto hesaplarını uygulamak

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

PZL 110

Ticaret Hukuku

2

0

2

2

3

 

Ticaret hukuk sistemini sınıflandırmak, Ticari İş ve hükümleri yorumlamak, Ticari ve Mali Yargı Sisteminin yapı ve işleyişini izlemek, Ticaret Sicili işlemlerini izlemek,Tacir Sıfatı, tacire ilişkin hüküm ve sonuçları izlemek,Tacir Yardımcılarının görevlerini belirlemek, Ticaret Unvanı, işletme adı, marka ve patent işlemleri yapmak,Defter türlerini tanımak, Rekabet ve haksız rekabet hükümleri ile sonuçlarını belirlemek, Ticaret Şirketlerini sınıflandırmak, Ticaret şirketlerinin Pay senetleri ve menkul kıymetlerle ilgili işlemler yapmak, Ticaret Şirketlerinin iflas ve rehin işlemlerini yapmak, Kıymetli Evrak, sorumluluklar, ihraç ve devir işlemleri yapmak, Kambiyo senetleriyle ilgili işlemler yapmak

 

 

 

 

 

 

 

ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

DTİ 106

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

2

0

2

2

Bu içerik 09.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 8576 kez okundu.