Turizm ve Otel İşletmeciliği Ders İçeriği Eski Müfredat

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

EDİRNE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

 

1. SINIF GÜZ YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

ZTD 101

Türk Dili-I

2

-

2

2

Z

2

ZAI 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

2

-

2

2

Z

2

ZYD 103

Yabancı Dil-I

4

-

4

4

Z

4

TUR 104

Genel Turizm

3

-

3

3

M

3

TUR 105

Kat Hizmetleri

2

1

3

2,5

M

3

TUR 106

Konukla İletişim

2

-

2

2

M

4

TUR 107

Ön Büro Hizmetleri

2

-

2

2

M

5

TUR 108

Meslek Etiği

2

-

2

2

M

2

TUR 109

İşletme Yönetimi-I

3

-

3

3

M

4

 

Seçmeli(Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar-I)

-

1

1

-

S

-

 

TOPLAM

22

2

24

22,5

 

29

 

1. SINIF BAHAR YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

ZTD 201

Türk Dili-II

2

-

2

2

Z

2

ZAI 202

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

2

-

2

2

Z

2

ZYD 203

Yabancı Dil-II

4

-

4

4

Z

4

TUR 204

Mesleki Yabancı Dil-I

3

1

4

3,5

M

3

TUR 205

Turizm Coğrafyası-I

2

-

2

2

M

4

TUR 206

Otel İşletmeciliği

2

-

2

2

M

5

TUR 207

Turizm Pazarlaması

2

1

3

2,5

M

3

TUR 208

Turizm Ekonomisi

2

-

2

2

M

4

 

Seçmeli(Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar-II)

-

1

1

-

S

-

 

Seçmeli Dersler*

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

19

3

22

20

 

27

 

 

SEÇMELİ DERSLER*

TUR 209

*Menü Planlama

2

1

3

2,5

S

3

 

  

GENEL TOPLAM

21

4

25

22,5

 

30

  

* 1. Sınıf Bahar Dönemi için Seçmeli Dersler * havuzundan en az 3 ders saatlik ders seçilmek zorundadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDİRNE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

 

2. SINIF GÜZ YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

TUR 301

Otelcilik Otomasyon Sistemleri

4

2

6

5

M

4

TUR 302

Turizm Mevzuatı

2

-

2

2

M

2

TUR 303

Kat Hizmetlerinde Temizlik İşlemleri

2

-

2

2

M

3

TUR 304

Konuk Giriş Çıkış İşlemleri

2

-

2

2

M

3

TUR 305

Tur Operatörlüğü Ve Seyahat Acenteciliği

2

-

2

2

M

2

 TUR 306

Mesleki Yabancı Dil-II

3

1

4

3,5

M

2

 TUR 307

Envanter İşlemleri

2

-

2

2

M

2

 

Seçmeli Dersler*

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

17

3

20

18,5

 

18

 

 

SEÇMELİ DERSLER*

TUR 308

*Yiyecek İçecek Servisi I

4

2

6

5

S

7

TUR 309

Oda Servisi

4

2

6

5

S

6

TUR 310

Genel Muhasebe

2

2

4

3

S

4

TUR 311

2. Yabancı Dil

4

-

4

4

S

2

TUR 312

*İnsan Kaynakları

2

-

2

2

S

3

 

  

GENEL TOPLAM

23

5

28

25,5

 

28

  

* 2. Sınıf Güz Dönemi için Seçmeli Dersler * havuzundan en az 8 ders saatlik ders seçilmek zorundadır.

 

2. SINIF BAHAR YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

TUR 401

Dekorasyon Hizmetleri

1

1

2

1,5

M

2

TUR 402

Kat Kontrolü

2

-

2

2

M

3

TUR 403

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

2

-

2

2

M

2

TUR 404

Çamaşırhane Kontrolü

1

1

2

1,5

M

3

TUR 405

Ön Büroda Oda İşlemleri

1

1

2

1,5

M

3

TUR 406

Ön Büroda Raporlama İşlemleri

2

-

2

2

M

2

 

Seçmeli Dersler*

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

9

3

12

10,5

 

15

 

 

SEÇMELİ DERSLER*

TUR 407

Yiyecek İçecek Servisi II

4

2

6

5

S

5

TUR 408

*Çevre Koruma

2

-

2

2

S

2

TUR 409

Barda Servis

4

2

6

5

S

6

TUR 410

*İş Organizasyonu

2

1

3

2,5

S

5

TUR 411

*Ziyafet Servis Yönetimi

3

2

5

4

S

7

TUR 412

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

-

2

2

1

S

3

 

  

GENEL TOPLAM

16

6

22

19

 

29

  

*2. Sınıf Bahar Dönemi için Seçmeli Dersler * havuzundan en az 10 ders saatlik ders seçilmek zorundadır.

Z: Zorunlu Ders,        M: Meslek Dersi,       S: Seçmeli Ders

                                                                                                 Toplam Ders Saati: 99                                          Toplam AKTS:116

                                                                                              40 iş günü zorunlu staj (30 saat= 1 AKTS): Toplam AKTS:11

                                                                                                                                                          Toplam AKTS:127

 

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

İş Saati

Z/M/S

AKTS

TURST-001

Endüstiriye Dayalı Eğitim (STAJ)

0

0

40 İş Günü

320

Z

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZTD 101

Türk Dili-I

2

0

2

2

2

 

Temel dil bilgisi kuralları, Kelime çeşitleri, Zamanlar ve anlatım içinde zaman uygunluğu. Dünya dil grupları. Türkçe’nin dünya dil grupları arasındaki yeri. Sözlü ve yazılı anlatım şekilleri. İmla, noktalama ve yazım kuralları. Doğru cümle kurma, cümle çözümlemesi.  

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZAI 102

Atatürk İlk.ve İnkılap Tarihi-I

2

0

2

2

2

 

İnkılap, İhtilal, Reform Kavramları, 19.yy. Sonunda Osmanlı Devleti’nin Durumu, 1.Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesi, İşgaller ve Tepkiler, Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı, Kongreler ve Teşkilatlanma, Misak-ı Milli ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı Ayaklanmalar, Milli Cepheler, Mudanya ve Lozan 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZYD 103

Yabancı Dil-I

4

0

4

4

4

 

Yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak isteneni doğru olarak anlayabilme, Amaca uygun yazım tekniğini kullanarak anlaşılır şekilde yazabilme, Anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde sözle ifade edebilme.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

TUR 104

Genel Turizm

3

0

3

3

3

 

Turizm ve Turist Kavramı, Turizmin İşlevleri, Turizm Endüstrisi, Seyahat Formaliteleri, Turizm ve Havayolu Ulaştırması, Turizm ve Karayolu Ulaştırması, Turizm veDenizyolu,Turizm ve Demiryolu Ulaşımı

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

TUR 105

Kat Hizmetleri

2

1

3

2,5

3

 

Kat Hizmetleri Bölümü, Organizasyon Şeması, Vücut bakım, Vücut Bakımı Kontrolünde Dikkat Edilecek Yöntemler, Çalışma Çizelgesi, Departmanlara Verilen Bilgiler, Oda Durum Raporu, Eksik Kalan İşler, Pas Anahtarı,Unutulan Eşya, Oryantasyon, Motivasyon, Eğitim Konuları, İhtiyaca Uygun Eğitimi Tasarlama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

TUR 106

Konukla İletişim

2

0

2

2

4

 

Telefonla İletişim, Faks ile İletişim, E-posta, İnternette Sesli Ve Görüntülü İletişim Sözlü İletişim, Yazılı İletişim,Beden Dili,Konuğun Konaklama Tesisi İçerisinde Karşılaşabileceği Olağan Dışı Durumlar ve Çözümleri, Müdahale Edilmesi Mümkün Olmayan Durumlar, Konuk Tipleri ve Davranışları,Konuk Şikayetleri,Konuk İsteklerinin, Şikayetlerinin Alınması, Konuk İsteklerinin, Şikayetlerinin İstatistiki Verilerini Oluşturma

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

TUR 107

Ön Büro Hizmetleri

2

0

2

2

5

 

Ön büro Hizmetleri, Vücut Bakımında Dikkat Edilecek Hususlar, Üniforma Kontrolünde Dikkat Edilecek Hususlar,Çalışma Çizelgesi ve Dağılımı Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar, Önbüro Departmanında Konukları Karşılayarak Bagajlarını Taşıma ve Araçlarını Park Etme, Önbüro Departmanında Kullanılan Donanımlar ve Formlar, Önbüro Departmanı ile Kat Hizmetleri Departmanı Arasındaki İlişki, Önbüro Departmanı ile Yiyecek İçecek Departmanı Arasındaki İlişkiler,Önbüro Departmanı ile Mali ve İdari İşler Departmanı Arasındaki İlişki,Önbüro Departmanı ile Teknik Servis Departmanı Arasındaki İlişki, Önbüro Departmanı ile Satış Pazarlama Departmanı Arasındaki İlişki, Ön büro- Yiyecek İçecek Hizmetleri Departmanları Arasındaki Koordinasyonu Sağlayan Raporlar ve Formlar, Önbüro Departmanı ile Güvenlik Departmanı Arasındaki İlişki, Ön büro Teknik Servis Departmanları Arasındaki Koordinasyonu Sağlayan Raporlar ve Formlar

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

TUR 108

Meslek Etiği

2

0

2

2

2

 

Etik kavramı, Etik Teorileri, Sonuçsalcı teoriler, Görecelilik teorisi, Ödev teorileri, Dürüstlük kavramı, Doğruluk kavramı, Sadakat kavramı, Sözünde durma kavramı, Başkalarını yardım etmek, Başkalarına saygı göstermek, Bireysel etik kavramı, İş etiği, Meslek etiği kavramı

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

TUR 109

İşletme Yönetimi-I

3

0

3

3

4

 

Mikro ekonomik Verileri Takip Etmek, Makro ekonomik Göstergeleri Analiz Etmek, Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek, Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek, Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek, İşletmenin Çevresini Tanımak, Talep Analizi ve Tahmini Yapmak, İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek, İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek İş yerinin Kapasitesini Belirlemek, Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak ,Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak, İş yeri ve Üretim Planı Yapmak , Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek, Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

 

Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar-I

0

1

1

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

II.YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZTD 201

Türk Dili-II

2

0

2

2

2

 

Özel ve resmi ilanlar. İş ve işçi arama ilanları ile bunların anlaşılması, hazırlanması. Bir genelgenin, bir resmi yazının, düşünce yazısının anlaşılması, özetlenmesi, kaleme alınması. Bir iş yerinin tanıtılması. Bir düşünce veya görüşü ileri sürmek. Bilgi derlemek. Bu bilgilerle konuşma yapmak.  

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZAI 202

Atatürk İlk.ve İnkılap Tarihi-II

2

0

2

2

2

 

Siyasal, Toplumsal, Hukuk, Ekonomi ve Eğitim Alanlarında Yapılan İnkılaplar, Türkiye Cumhuriyetine Karşı Ayaklanmalar, Atatürk Dönemi’nin İç ve Dış Siyaseti, Atatürk’ün Ölümü, Türkiye ve Dünyadaki Yankıları, Atatürk İlkeleri, 2.Dünya Savaşı ve Türkiye, Çok Partili Sisteme Geçiş, 1960 ve 1982 Anayasalar 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

ZYD 203

Yabancı Dil-II

4

0

4

4

4

 

Yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak isteneni doğru olarak anlayabilme, Amaca uygun yazım tekniğini kullanarak anlaşılır şekilde yazabilme, Anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde sözle ifade edebilme.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

TUR 204

Mesleki Yabancı Dil-I

3

1

4

3,5

3

 

Rezervasyonda kullanılan kısaltmalar ve terimler, Rezervasyon alma, Geliş şekillerine göre rezervasyon / Oda tiplerine göre rezervasyon / Pansiyon durumuna göre rezervasyon, Rezervasyon çeşitleri / Rezervasyon iptali / Rezervasyon  teyidi,Check-in(giriş) listesi / Check-out(çıkış) listesi,Guest in house(otel konaklama listesi) listesi / Vip listesi İşletmede yürürlükte olan kayıp ve bulunmuş eşya prosedürü, Bölgedeki doğal güzellikler,Bölgedeki tarihi mekanlar, Bölgedeki alış veriş merkezleri, Bölgenin ulaşım  imkanları,Bölgedeki rekreasyon alanları

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

TUR 205

Turizm Coğrafyası-I

2

0

2

2

4

 

Akdeniz Bölgesi fiziki coğrafyası, Akdeniz Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri, Ege Bölgesi fiziki coğrafyası, Ege Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri, Marmara Bölgesinin fiziki coğrafyası, Marmara Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri, Karadeniz Bölgesi fiziki coğrafyası, Karadeniz Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

TUR 206

Otel İşletmeciliği

2

0

2

2

5

 

Turizm Yatırım ve İşletmelerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik, Mülkiyet Bakımından Sınıflandırılması, Büyük Otel İşletmeleri, Kuruluş yeri faktörleri, Değişik tip otellerin kuruluş yerlerinin seçimi ile ilgili spesifik faktörler,Otel işletmelerinde kuruluş yeri ile ilgili maliyet hesaplamaları,Giderlerin saptanması, Gelirlerin saptanması, Odaların Sınıflandırılması, Organizasyon tanım, Organizasyon yapılırken göz önünde tutulacak hususlar, Organizasyonun faydaları,Uygun organizasyon biçiminin seçimi, Otel organizasyon tipleri ,Otellerde temel bölümler, Finansmanın tanımı, varlıkların sağlanması, Sağlam bir finansmana hakim olan prensipler, Fonların sağlanması

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

TUR 207

Turizm Pazarlaması

2

1

3

2,5

3

 

Genel olarak pazarlama, Turizm pazarlamasına giriş, Pazarlama bilgi sistemi, Turizm pazarı-piyasası, Turistik ürün, Turistik ürünün fiyatlandırması, Turizmde dağıtım,Turistik ürünün tutundurulması,Turizm de tanıtma,Turizm pazarlama araştırması,Turizm pazarlama politikası

Uluslar arası turizm pazarlaması.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

TUR 208

Turizm Ekonomisi

2

0

2

2

4

 

Dış Ticaret, Dış Turizm Bilançosu, Turizmin Dövize Etkisi,Turizmin Gelir Etkisi,Turizmin İstihdama Etkisi,Turizmin Sektörlere Etkisi, Turizmin ekonomiye etkisi, Turizm talebini etkileyen faktörler,Turistik talebin tahminleme yöntemleri,Konaklama İşletmelerinin verileri, Diğer turizm işletmelerinin verileri, Dünya turizmi, Türkiye Turizmi,Turizm işletmelerinin verilerinin analizi

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

 

Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar-II

0

1

1

-

-

 

 

SEÇMELİ DERS

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Top.

Ders

Ders

Kredi

AKTS

TUR 209

Menü Planlama

2

1

3

2,5

3

 

Menü ön haz

Bu içerik 09.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 2253 kez okundu.