Personelimiz

Yüksek Okul Sekr. Erdal CANBAY

Görev : Yüksekokul Sekreteri
Telefon : 0 (284) 225 24 72 » Dahili : 121
TÜ E-Posta : erdalcanbay@trakya.edu.tr

Memur Belis TURAN BÜYÜKAKIN

Görev : Müdür Sekreteri
TÜ E-Posta : belisturan@trakya.edu.tr

Memur Hakan ÇİĞDEM

Görev : Bölüm Sekreteri
Telefon : 0 (284) 225 24 72 » Dahili : 134
TÜ E-Posta : hakancigdem@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Gülser GİRGİN

Görev : Öğrenci İşleri Memuru (Muhasebe ve Verg. Uyg.-Lojistik )
Telefon : 0 (284) 225 24 72 » Dahili : 116
TÜ E-Posta : gulsergirgin@trakya.edu.tr

Memur Nurdan CANKAYA

Görev : Öğrenci İşleri Memuru (Turizm ve O. İ.- Dış Ticaret-Pazarlama )
Telefon : 0 (284) 225 24 72 » Dahili : 114
TÜ E-Posta : nurdancik@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Lemiha CANIM

Görev : Öğrenci İşleri Memuru ( Halkla İlişk. ve Tan.-Büro Yön. ve Yön. As.-Bank. ve Sigort.)
Telefon : 0 (284) 212 23 35 » Dahili : 113
TÜ E-Posta : lemihacanim@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Milfer KARA

Görev : Staj Odası Görevlisi
Telefon : 0 (284) 225 24 72 » Dahili : 412
TÜ E-Posta : milferkara@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Murat ÖZTÜRK

Görev : Maaş-Satınalma
Telefon : 0 (284) 225 24 72 » Dahili : 124
TÜ E-Posta : murato@trakya.edu.tr

Memur Filiz YILDIRIM

Görev : Ayniyat Depo
Telefon : 0 (284) 225 24 72 » Dahili : 132
TÜ E-Posta : filizyildirim@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Sibel ÇETİN

Görev : Özlük İşleri
Telefon : 0 (284) 225 24 72 » Dahili : 125
TÜ E-Posta : sibelcetin@trakya.edu.tr

Teknisyen Asım TEZEL

Görev : Evrak Kayıt ve Fotokopi
Telefon : 0 (284) 225 24 72 » Dahili : 0
TÜ E-Posta : asimtezel@trakya.edu.tr

Hizmetli Süreyya TÜRKER

Görev : Yardımcı Hizmetler
Telefon : 0 (284) 225 24 72 » Dahili : 126
TÜ E-Posta : sureyyaturker@trakya.edu.tr

Hasan KARABAŞLI

Görev : Yardımcı Hizmetler
Telefon : 0 (284) 225 24 72 » Dahili : 144
TÜ E-Posta : hasankarabasli@trakya.edu.tr