Etkinlikler
.

Değerler

İnsan, toplum ve çevreye saygı

Hakları ve ahlak ilkelerini gözetme

Yenilikçilik ve yaratıcılık

Şeffaf ve hesap verebilirlik

Çözüm odaklılık

Kurumsal iletişime açıklık

Sosyal sorumluluk ve etik değerlere bağlılık

Evrensellik

Toplumsal yararlılık

Paydaş memnuniyeti

Bu içerik 09.06.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 982 kez okundu.