Etkinlikler
.

Ders Değişiklikleri

KARAR NO 01)Yüksekokulumuz Bankacılık ve Sigortacılık, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Dış Ticaret, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Pazarlama, Sosyal Hizmetler,Turizm ve Otel İşletmeciliği programlarında yapılan ders değişiklikleri ve Bologna Bilgi Formları (AKTS değerleri) günün koşullarına göre tekrar düzenlenerek ekte belirtildiği şekilde 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılından itibaren okutulabilmesi için Üniversitemiz Eğitim ve Öğretim Komisyonuna ve Üniversitemiz Senatosuna sunulmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI

 

 

Halen Bankacılık ve Sigortacılık Programı 2. Sınıf güz yarıyılında Zorunlu ders olarak okutulmakta olan BVS 233 Banka ve Sigorta Muhasebesi (2+1), 4 AKTS dersinin 2023-2024 Eğitim- Öğretim yılı Güz yarıyılından itibaren BSG233 Banka ve Sigorta Muhasebesi (4+0), 4 AKTS zorunlu ders olarak okutulmasına; bu dersten kalan öğrencilere sınav açılmasına devamsızlıktan kalan/ hiç almayan öğrencilerin bu dersi aynı Kredi/AKTS olarak almalarına ve yeni Kredi/AKTS’li olan dersi takip edip devam almalarına; kayıt donduran öğrencilerin ise yeni müfredata tabi olmalarına;

 

1.Sınıf bahar Yarıyılında seçmeli ders olarak okutulan BTP100  Bilgi ve İletişim Teknolojisi (2+1), 4 AKTS dersinin, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yine aynı yarıyılda BTK100 Bilgi ve İletişim Teknolojileri  (2+0), 4 AKTS seçmeli ders olarak okutulmasına; bu dersten kalan öğrencilere sınav açılmasına devamsızlıktan kalan/ hiç almayan öğrencilerin bu dersi aynı Kredi/AKTS olarak almalarına ve yeni Kredi/AKTS’li olan dersi takip edip devam almalarına; kayıt donduran öğrencilerin ise yeni müfredata tabi olmalarına;

 

 

 

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI

 

 

Halen Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı 1.Sınıf Güz Yarıyılında zorunlu ders olarak okutulan MVU100 Genel Muhasebe (3+1), 5 AKTS dersinin, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yine aynı yarıyılda MVV100 Genel Muhasebe (3+0), 5 AKTS zorunlu ders olarak okutulmasına; bu dersten kalan öğrencilere sınav açılmasına devamsızlıktan kalan/ hiç almayan öğrencilerin bu dersi aynı Kredi/AKTS olarak almalarına ve yeni Kredi/AKTS’li olan dersi takip edip devam almalarına; kayıt donduran öğrencilerin ise yeni müfredata tabi olmalarına;

2.Sınıf Güz Yarıyılında zorunlu ders olarak okutulan BYA 221 Mesleki Yazışmalar  (3+1), 6 AKTS dersinin, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yine aynı yarıyılda BYY221 Mesleki Yazışmalar  (2+1), 6 AKTS zorunlu ders olarak okutulmasına; bu dersten kalan öğrencilere sınav açılmasına devamsızlıktan kalan/ hiç almayan öğrencilerin bu dersi aynı Kredi/AKTS olarak almalarına ve yeni Kredi/AKTS’li olan dersi takip edip devam almalarına; kayıt donduran öğrencilerin ise yeni müfredata tabi olmalarına;

Okulumuz toplam kalite çalışmaları çerçevesi ve program ders müfredatlarının değerlendirilmesi sonucunda 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı 2. Sınıf Güz Yarıyılından itibaren SPP200 Sektörel Bilgi Paket Programlar (1+2), 4 AKTS dersinin yeni bir ders olarak konularak seçmeli ders olarak okutulmasına;

 

2.Sınıf Bahar Yarıyılında zorunlu ders olarak okutulan BYA234 Yönetici Asistanlığı (2+2), 4 AKTS dersinin, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yine aynı yarıyılda BYY234 Yönetici Asistanlığı  (2+1), 4 AKTS zorunlu ders olarak okutulmasına; bu dersten kalan öğrencilere sınav açılmasına devamsızlıktan kalan/ hiç almayan öğrencilerin bu dersi aynı Kredi/AKTS olarak almalarına ve yeni Kredi/AKTS’li olan dersi takip edip devam almalarına; kayıt donduran öğrencilerin ise yeni müfredata tabi olmalarına;

 

Okulumuz toplam kalite çalışmaları çerçevesi ve program ders müfredatlarının değerlendirilmesi sonucunda 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı 1. Sınıf Bahar Yarıyılından itibaren BYY108 Halkla İlişkiler (2+0), 4 AKTS dersinin yeni bir ders olarak konularak seçmeli ders olarak okutulmasına;

 

1.Sınıf güzr Yarıyılında seçmeli ders olarak okutulan BTP100  Bilgi ve İletişim Teknolojisi (2+1), 4 AKTS dersinin, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yine aynı yarıyılda BTK100 Bilgi ve İletişim Teknolojileri  (2+0), 4 AKTS seçmeli ders olarak okutulmasına; bu dersten kalan öğrencilere sınav açılmasına devamsızlıktan kalan/ hiç almayan öğrencilerin bu dersi aynı Kredi/AKTS olarak almalarına ve yeni Kredi/AKTS’li olan dersi takip edip devam almalarına; kayıt donduran öğrencilerin ise yeni müfredata tabi olmalarına;

DIŞ TİCARET PROGRAMI

 

Halen Dış Ticaret Programı 2.Sınıf Güz Yarıyılında zorunlu ders olarak okutulan DTİ 205 Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği(2+0), 2 AKTS dersinin, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yine aynı yarıyılda DTC205 Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği (2+0), 3 AKTS, seçmeli ders olarak okutulmasına; bu dersten kalan öğrencilere sınav açılmasına devamsızlıktan kalan/ hiç almayan öğrencilerin bu dersi aynı Kredi/AKTS olarak almalarına ve yeni Kredi/AKTS’li olan dersi takip edip devam almalarına; kayıt donduran öğrencilerin ise yeni müfredata tabi olmalarına;

 

2.Sınıf Güz Yarıyılında zorunlu ders olarak okutulan DTİ 227 Gümrük Mevzuatı-I (2+1), 6 AKTS dersinin, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yine aynı yarıyılda DTC235 Gümrük Mevzuatı-I (2+0), 5 AKTS zorunlu ders olarak okutulmasına; bu dersten kalan öğrencilere sınav açılmasına devamsızlıktan kalan/ hiç almayan öğrencilerin bu dersi aynı Kredi/AKTS olarak almalarına ve yeni Kredi/AKTS’li olan dersi takip edip devam almalarına; kayıt donduran öğrencilerin ise yeni müfredata tabi olmalarına;

 

2.Sınıf Bahar Yarıyılında zorunlu ders olarak okutulan DTİ 246 Gümrük Mevzuatı-II (2+1), 3 AKTS dersinin, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yine aynı yarıyılda DTC236 Gümrük Mevzuatı-II (2+0), 3 AKTS zorunlu ders olarak okutulmasına; bu dersten kalan öğrencilere sınav açılmasına devamsızlıktan kalan/ hiç almayan öğrencilerin bu dersi aynı Kredi/AKTS olarak almalarına ve yeni Kredi/AKTS’li olan dersi takip edip devam almalarına; kayıt donduran öğrencilerin ise yeni müfredata tabi olmalarına;

1.Sınıf bahar Yarıyılında seçmeli ders olarak okutulan BTP102  Bilgi ve İletişim Teknolojisi (2+1), 4 AKTS dersinin, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yine aynı yarıyılda BTK100 Bilgi ve İletişim Teknolojileri  (2+0), 4 AKTS seçmeli ders olarak okutulmasına; bu dersten kalan öğrencilere sınav açılmasına devamsızlıktan kalan/ hiç almayan öğrencilerin bu dersi aynı Kredi/AKTS olarak almalarına ve yeni Kredi/AKTS’li olan dersi takip edip devam almalarına; kayıt donduran öğrencilerin ise yeni müfredata tabi olmalarına;

Okulumuz toplam kalite çalışmaları çerçevesi ve program ders müfredatlarının değerlendirilmesi sonucunda 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı 2. Sınıf Güz Yarıyılından itibaren DTC237 Dış Ticaretin Finansmanı ve Teşviki (2+0), 3 AKTS dersinin yeni bir ders olarak konularak seçmeli ders olarak okutulmasına;

 

 

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI


 

Okulumuz toplam kalite çalışmaları çerçevesi ve program ders müfredatlarının değerlendirilmesi sonucunda 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı 2. Sınıf Güz Yarıyılından itibaren SPP200 Sektörel Bilgi Paket Programlar (1+2), 3 AKTS dersinin yeni bir ders olarak konularak seçmeli ders olarak okutulmasına;

1.Sınıf bahar Yarıyılında seçmeli ders olarak okutulan BTP102  Bilgi ve İletişim Teknolojisi (2+1), 3 AKTS dersinin, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yine aynı yarıyılda BTK100 Bilgi ve İletişim Teknolojileri  (2+0), 3 AKTS seçmeli ders olarak okutulmasına; bu dersten kalan öğrencilere sınav açılmasına devamsızlıktan kalan/ hiç almayan öğrencilerin bu dersi aynı Kredi/AKTS olarak almalarına ve yeni Kredi/AKTS’li olan dersi takip edip devam almalarına; kayıt donduran öğrencilerin ise yeni müfredata tabi olmalarına;


PAZARLAMA PROGRAMI

 

Halen Pazarlama Programı 1.Sınıf Güz Yarıyılında zorunlu ders olarak okutulan MVU100 Genel Muhasebe (3+0), 3 AKTS dersinin, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yine aynı yarıyılda MVV100 Genel Muhasebe (2+0), 3 AKTS zorunlu ders olarak okutulmasına; bu dersten kalan öğrencilere sınav açılmasına devamsızlıktan kalan/ hiç almayan öğrencilerin bu dersi aynı Kredi/AKTS olarak almalarına ve yeni Kredi/AKTS’li olan dersi takip edip devam almalarına; kayıt donduran öğrencilerin ise yeni müfredata tabi olmalarına;

 

1.Sınıf Güz Yarıyılında zorunlu ders olarak okutulan PZL121 Pazarlama İlkeleri (3+2), 8 AKTS dersinin, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yine aynı yarıyılda PZR121 Pazarlama İlkeleri (3+0), 8 AKTS zorunlu ders olarak okutulmasına; bu dersten kalan öğrencilere sınav açılmasına devamsızlıktan kalan/ hiç almayan öğrencilerin bu dersi aynı Kredi/AKTS olarak almalarına ve yeni Kredi/AKTS’li olan dersi takip edip devam almalarına; kayıt donduran öğrencilerin ise yeni müfredata tabi olmalarına;

Okulumuz toplam kalite çalışmaları çerçevesi ve program ders müfredatlarının değerlendirilmesi sonucunda 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı 2. Sınıf Güz Yarıyılından itibaren SPZ200 Sektörel Bilgi Paket Programlar (1+2), 3 AKTS dersinin yeni bir ders olarak konularak seçmeli ders olarak okutulmasına;

 

 

 

2.Sınıf Güz Yarıyılında zorunlu ders olarak okutulan PZL209 Satış Yönetimi (4+2), 8 AKTS dersinin, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yine aynı yarıyılda PZR209 Satış Yönetimi (3+1), 8 AKTS zorunlu ders olarak okutulmasına; bu dersten kalan öğrencilere sınav açılmasına devamsızlıktan kalan/ hiç almayan öğrencilerin bu dersi aynı Kredi/AKTS olarak almalarına ve yeni Kredi/AKTS’li olan dersi takip edip devam almalarına; kayıt donduran öğrencilerin ise yeni müfredata tabi olmalarına;

2.Sınıf bahar Yarıyılında seçmeli ders olarak okutulan PZL230 Satış Gücü Eğitimi  (2+2), 4 AKTS dersinin, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yine aynı yarıyılda PZR230 Satış Gücü Eğitimi  (1+1), 5 AKTS seçmeli ders olarak okutulmasına; bu dersten kalan öğrencilere sınav açılmasına devamsızlıktan kalan/ hiç almayan öğrencilerin bu dersi aynı Kredi/AKTS olarak almalarına ve yeni Kredi/AKTS’li olan dersi takip edip devam almalarına; kayıt donduran öğrencilerin ise yeni müfredata tabi olmalarına;

 

2.Sınıf bahar Yarıyılında seçmeli ders olarak okutulan PZL232 Doğrudan Pazarlama  (2+2), 4 AKTS dersinin, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yine aynı yarıyılda PZR232 Doğrudan Pazarlama  (2+1), 4 AKTS seçmeli ders olarak okutulmasına; bu dersten kalan öğrencilere sınav açılmasına devamsızlıktan kalan/ hiç almayan öğrencilerin bu dersi aynı Kredi/AKTS olarak almalarına ve yeni Kredi/AKTS’li olan dersi takip edip devam almalarına; kayıt donduran öğrencilerin ise yeni müfredata tabi olmalarına;

 

1.Sınıf bahar Yarıyılında seçmeli ders olarak okutulan BTP100  Bilgi ve İletişim Teknolojisi (2+1), 3 AKTS dersinin, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yine aynı yarıyılda BTK100 Bilgi ve İletişim Teknolojileri  (2+0), 4 AKTS seçmeli ders olarak okutulmasına; bu dersten kalan öğrencilere sınav açılmasına devamsızlıktan kalan/ hiç almayan öğrencilerin bu dersi aynı Kredi/AKTS olarak almalarına ve yeni Kredi/AKTS’li olan dersi takip edip devam almalarına; kayıt donduran öğrencilerin ise yeni müfredata tabi olmalarına;

 


SOSYAL HİZMET PROGRAMI

 

Okulumuz toplam kalite çalışmaları çerçevesi ve program ders müfredatlarının değerlendirilmesi sonucunda 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı 2. Sınıf Güz Yarıyılından itibaren SOH 229 Tıbbi Sosyal Hizmetler (2+0), 4 AKTS dersinin yeni bir ders olarak konularak seçmeli ders olarak okutulmasına;

 

Okulumuz toplam kalite çalışmaları çerçevesi ve program ders müfredatlarının değerlendirilmesi sonucunda 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı 2. Sınıf Bahar Yarıyılından itibaren SOH 228 Halk Sağlığı ve Sosyal Hizmetler (2+0), 4 AKTS dersinin yeni bir ders olarak konularak seçmeli ders olarak okutulmasına;

 

Okulumuz toplam kalite çalışmaları çerçevesi ve program ders müfredatlarının değerlendirilmesi sonucunda 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı 2. Sınıf Güz Yarıyılından itibaren SOH 231 Finansal Okuryazarlık (3+0), 3 AKTS dersinin yeni bir ders olarak konularak seçmeli ders olarak okutulmasına;

 

Okulumuz toplam kalite çalışmaları çerçevesi ve program ders müfredatlarının değerlendirilmesi sonucunda 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı 2. Sınıf Güz Yarıyılından itibaren SOH 233 İş Sağlığı ve Güvenliği (3+0), 3 AKTS dersinin yeni bir ders olarak konularak seçmeli ders olarak okutulmasına;

 

Okulumuz toplam kalite çalışmaları çerçevesi ve program ders müfredatlarının değerlendirilmesi sonucunda 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı 2. Sınıf Güz Yarıyılından itibaren SOH 235 Kriz ve Stres Yönetimi (3+0), 3 AKTS dersinin yeni bir ders olarak konularak seçmeli ders olarak okutulmasına;

 

Okulumuz toplam kalite çalışmaları çerçevesi ve program ders müfredatlarının değerlendirilmesi sonucunda 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı 2. Sınıf Bahar Yarıyılından itibaren SOH 230 Dijital Okuryazarlık (3+0), 3 AKTS dersinin yeni bir ders olarak konularak seçmeli ders olarak okutulmasına;

Okulumuz toplam kalite çalışmaları çerçevesi ve program ders müfredatlarının değerlendirilmesi sonucunda 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı 2. Sınıf Bahar Yarıyılından itibaren SOH 232 Zaman Yönetimi (3+0), 3 AKTS dersinin yeni bir ders olarak konularak seçmeli ders olarak okutulmasına;

 

1.Sınıf bahar Yarıyılında seçmeli ders olarak okutulan BTP100  Bilgi ve İletişim Teknolojisi (2+1), 4 AKTS dersinin, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yine aynı yarıyılda BTK100 Bilgi ve İletişim Teknolojileri  (2+0), 4 AKTS seçmeli ders olarak okutulmasına; bu dersten kalan öğrencilere sınav açılmasına devamsızlıktan kalan/ hiç almayan öğrencilerin bu dersi aynı Kredi/AKTS olarak almalarına ve yeni Kredi/AKTS’li olan dersi takip edip devam almalarına; kayıt donduran öğrencilerin ise yeni müfredata tabi olmalarına;

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

Halen Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 1.Sınıf Güz Yarıyılında zorunlu ders olarak okutulan TUR 121 Genel Turizm (3+0),7 AKTS dersinin, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yine aynı yarıyılda TRZ121 Genel Turizm (2+0), 7 AKTS zorunlu ders olarak okutulmasına; bu dersten kalan öğrencilere sınav açılmasına devamsızlıktan kalan/ hiç almayan öğrencilerin bu dersi aynı Kredi/AKTS olarak almalarına ve yeni Kredi/AKTS’li olan dersi takip edip devam almalarına; kayıt donduran öğrencilerin ise yeni müfredata tabi olmalarına;

 

2.Sınıf bahar Yarıyılında mesleki ders olarak okutulan TUR201 Otelcilik Otomasyon Sistemleri (4+2), 4 AKTS dersinin, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yine aynı yarıyılda TRZ201 Otelcilik Otomasyon Sistemleri  (2+2), 4 AKTS mesleki ders olarak okutulmasına; bu dersten kalan öğrencilere sınav açılmasına devamsızlıktan kalan/ hiç almayan öğrencilerin bu dersi aynı Kredi/AKTS olarak almalarına ve yeni Kredi/AKTS’li olan dersi takip edip devam almalarına; kayıt donduran öğrencilerin ise yeni müfredata tabi olmalarına;

 

2.Sınıf bahar Yarıyılında seçmeli ders olarak okutulan TUR225 Gastronomi Turizmi (2+2), 4 AKTS dersinin, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yine aynı yarıyılda TRZ225 Gastronomi Turizmi  (1+1), 4 AKTS seçmeli ders olarak okutulmasına; bu dersten kalan öğrencilere sınav açılmasına devamsızlıktan kalan/ hiç almayan öğrencilerin bu dersi aynı Kredi/AKTS olarak almalarına ve yeni Kredi/AKTS’li olan dersi takip edip devam almalarına; kayıt donduran öğrencilerin ise yeni müfredata tabi olmalarına;

 

2.Sınıf bahar Yarıyılında mesleki ders olarak okutulan TUR227 Yiyecek İçecek Servisi I (2+2), 7 AKTS dersinin, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yine aynı yarıyılda TRZ227 Yiyecek İçecek Servisi I  (2+1), 7 AKTS mesleki ders olarak okutulmasına; bu dersten kalan öğrencilere sınav açılmasına devamsızlıktan kalan/ hiç almayan öğrencilerin bu dersi aynı Kredi/AKTS olarak almalarına ve yeni Kredi/AKTS’li olan dersi takip edip devam almalarına; kayıt donduran öğrencilerin ise yeni müfredata tabi olmalarına;

 

 

2.Sınıf bahar Yarıyılında zorunlu ders olarak okutulan TUR238 Yiyecek İçecek Servisi II (2+2), 4 AKTS dersinin, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yine aynı yarıyılda TRZ238 Yiyecek İçecek Servisi II  (2+1), 4 AKTS zorunlu ders olarak okutulmasına; bu dersten kalan öğrencilere sınav açılmasına devamsızlıktan kalan/ hiç almayan öğrencilerin bu dersi aynı Kredi/AKTS olarak almalarına ve yeni Kredi/AKTS’li olan dersi takip edip devam almalarına; kayıt donduran öğrencilerin ise yeni müfredata tabi olmalarına;

 

1.Sınıf bahar Yarıyılında seçmeli ders olarak okutulan BTP100  Bilgi ve İletişim Teknolojisi (2+1), 4 AKTS dersinin, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yine aynı yarıyılda BTK100 Bilgi ve İletişim Teknolojileri  (2+0), 4 AKTS seçmeli ders olarak okutulmasına; bu dersten kalan öğrencilere sınav açılmasına devamsızlıktan kalan/ hiç almayan öğrencilerin bu dersi aynı Kredi/AKTS olarak almalarına ve yeni Kredi/AKTS’li olan dersi takip edip devam almalarına; kayıt donduran öğrencilerin ise yeni müfredata tabi olmalarına;

MUHASEBE ve VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI

 

 

Halen Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı 1.Sınıf Güz Yarıyılında seçmeli ders olarak okutulan MVU123 Ofis Programları I (2+1),3 AKTS dersinin, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yine aynı yarıyılda BTK100 Bilgi ve İletişim Teknolojileri (2+0),3 AKTS seçmeli ders olarak okutulmasına; bu dersten kalan öğrencilere sınav açılmasına devamsızlıktan kalan/ hiç almayan öğrencilerin bu dersi aynı Kredi/AKTS olarak almalarına ve yeni Kredi/AKTS’li olan dersi takip edip devam almalarına; kayıt donduran öğrencilerin ise yeni müfredata tabi olmalarına;

 

LOJİSTİK PROGRAMI

 

 

Okulumuz toplam kalite çalışmaları çerçevesi ve program ders müfredatlarının değerlendirilmesi sonucunda 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı 2. Sınıf Güz Yarıyılından itibaren LJS103 Depo ve Envanter Yönetimi (2+0), 4 AKTS dersinin yeni bir ders olarak konularak seçmeli ders olarak okutulmasına;

 

Lojistik programı 1.sınıf Bahar Yarıyılında zorunlu ders olarak okutulan LOJ125 Lojistiğin Temel İlkeleri I (2+0),4 AKTS dersinin, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yine aynı  yarıyılda LJS125 Lojistiğe Giriş (3+0), 4 AKTS zorunlu ders olarak okutulmasına; bu dersten kalan öğrencilere sınav açılmasına devamsızlıktan kalan/ hiç almayan öğrencilerin bu dersi aynı Kredi/AKTS olarak almalarına ve yeni Kredi/AKTS’li olan dersi takip edip devam almalarına; kayıt donduran öğrencilerin ise yeni müfredata tabi olmalarına;

 

Lojistik Programı 1.Sınıf Bahar Yarıyılında zorunlu ders olarak okutulan LOJ122 Lojistiğin Temel İlkeleri II (2+0),6 AKTS dersinin, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yine aynı yarıyılda LJS122 Ticaret Hukuku (2+0), 6 AKTS seçmeli ders olarak okutulmasına; bu dersten kalan öğrencilere sınav açılmasına devamsızlıktan kalan/ hiç almayan öğrencilerin bu dersi aynı Kredi/AKTS olarak almalarına ve yeni Kredi/AKTS’li olan dersi takip edip devam almalarına; kayıt donduran öğrencilerin ise yeni müfredata tabi olmalarına;

 

1.Sınıf bahar Yarıyılında seçmeli ders olarak okutulan BTP100  Bilgi ve İletişim Teknolojisi (2+1), 4 AKTS dersinin, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yine aynı yarıyılda BTK100 Bilgi ve İletişim Teknolojileri  (2+0), 4 AKTS seçmeli ders olarak okutulmasına; bu dersten kalan öğrencilere sınav açılmasına devamsızlıktan kalan/ hiç almayan öğrencilerin bu dersi aynı Kredi/AKTS olarak almalarına ve yeni Kredi/AKTS’li olan dersi takip edip devam almalarına; kayıt donduran öğrencilerin ise yeni müfredata tabi olmalarına;

Bu içerik 03.01.2024 tarihinde yayınlandı ve toplam 118 kez okundu.