Etkinlikler
.

Mezuniyet İşlemleri

DİPLOMA ALMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER


Geçici Mezuniyet Belgesi Alındı İse;

1-     Eğer Alında İse Geçici Mezuniyet Belgesinin Asıl Nüshasının Teslimi

Önemli Not:  Geçici mezuniyet belgesi bir defaya mahsus verilir. Diploma tesliminde geçici mezuniyet belgesinin aslı teslim edilir. Geçici mezuniyet belgesinin kaybedilmesi durumunda Türkiye genelinde yayınlanan bir gazetede kayıp ilanı ya da emniyet birimlerince düzenlenmiş kayıp veya çalıntı tutanağının bir nüshası ile başvuru yapılması gerekir.

Geçici Mezuniyet Belgesi Alınmadı İse;
 
1-     Merkez Kütüphaneden İlişik Kesme Belgesi (Ayşekadın Yerleşkesinde Bulunan Şube Kütüphanesindende alınabilir.)
 
2-     Öğrenci Kampüs Kartı Teslimi (Kartta Para Bulunmamalı)

3-     Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından bisiklet alanlar ile topluluk başkanlığı yapanlar ilgili başkanlıktan ilişik kesme belgesi.


getirmesi gerekmektedir.


Önemli Not:

Diploma  yalnızca hak sahiplerinin kendilerine veya noter onaylı vekâletnamelerini ibraz eden vekillerine teslim edilir, posta yolu ile gönderilmez. Diploma sahibinin yurt dışında bulunması halinde vereceği vekâletnamenin Türkiye cumhuriyeti konsolosluklarından alınmış olması gerekir.

Önemli Not:
Üniversitemiz ve mezunlarımız arasındaki ilişkileri daha etkin kılmak amacı ile Trakya Üniversitesi Mezun Bilgi Sistemi oluşturulmuştur. Diploma almaya gelmeden önce aşağıdaki linke tıklayarak üye olmanız gerekmektedir.

Mezun Bilgi Sistemi

https://mezun.trakya.edu.tr/
Bu içerik 03.02.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 4191 kez okundu.