Etkinlikler
.

Misyon-Vizyon

Yüksekokulumuz Misyonu

Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmak ve mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, beden-zihin, ahlak ve duygu bakımından sağlıklı olarak gelişmiş, ilgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak bir mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip vatandaşlar yetiştirmenin yanında referans bir meslek yüksekokulu olma özelliğini kazanmaktır.

Yüksekokulumuz Vizyon

Eğitim-öğretim ve araştırma kalitesi ile tanınmış ve tercih edilen, takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip, İlimiz ve Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite-sanayi-toplum işbirliğini sağlamada öncü, evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş sürekli gelişen bir yüksekokul olmaktadır.

Bu içerik 26.03.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 8148 kez okundu.